Vārda dienas: Judīte, Guna
Arhīvs

Priecīgus Ziemassvētkus!

22.12.2009

Snieg pārslām baltām liegām
Un zemi savāds mirdzums klāj,
Kad mūsu gaišās domas
Ik vienam šonakt laimi vēl!

Visiem mūsu klientiem un sadarbības partneriem novēlam gaišus, mierīgus, ģimeniskus un svētītus Ziemassvētkus!

Jau otro gadu Ziemassvētku kartiņu vietā mēs ziedojam labdarībai - šogad tik ļoti svarīgajai akcijai - Eņģeļi pār Latviju, lai kāds bērniņs taptu veselāks un priecīgāks!!!

Lasīt

No 27. novembra sāksies projektu iesniegumu pieņemšana LAP pasākumā "Tūrisma aktivitāšu veicināšana"

13.11.2009

Lauku atbalsta dienests izsludinājis projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākumam Tūrisma aktivitāšu veicināšana”. Ceturtās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2009. gada 27. novembra līdz 2009. gada 29. decembrim.

Attiecināmās izmaksas

1. būvniecības, rekonstrukcijas, vienkāršotas rekonstrukcijas izmaksas, pamatojoties uz līgumiem ar trešajām personām, kas atbildīgas par darbu veikšanu, bet nepārsniedzot maksimālās būvju tipu attiecināmās izmaksas;
2. būvmateriālu iegādes izmaksas, pamatojoties uz akceptētu būvprojektu tehniskā projekta stadijā vai uz atbalsta pretendenta sagatavotu tāmi, bet nepārsniedzot maksimālās būvju tipu attiecināmās izmaksas;
3. iekārtu un aprīkojuma iegādes izmaksas, tikai tūrisma pakalpojumu sniegšanas dažādošanai (peldvietu izveide; aktīvo atpūtas taku izveide vai pilnveidošana; dabas atpūtas parku izveide vai pilnveidošana; atrakciju, zirgu izjāžu laukumu, distanču slēpošanas trašu, veloceliņu izveide vai pilnveidošana; ūdenstūrisma apmetņu vietu izveide vai labiekārtošana; infrastruktūras pielāgošana personām ar funkcionāliem traucējumiem; inventārs tūrisma pakalpojuma nodrošināšanai; sporta laukumu un sporta un atpūtas būvju celtniecība, kas ietilpst esošajā vai plānotajā tūrisma pakalpojumā; nojumes vai slēgtu telpu izveide vai paplašināšana inventāra glabāšanai, kas nepieciešams tūrisma pakalpojuma nodrošināšanai) un  aprīkojums ēdināšanas bloka būvniecībai vai rekonstrukcijai.
vispārējās izmaksas (tai skaitā arhitektu, inženieru un konsultantu honorāru, juridisko pakalpojumu, tehniski ekonomisko pamatojumu, patentu un licenču saņemšanas izmaksas), kas tieši saistītas ar projekta sagatavošanu vai īstenošanu. Ja projekta iesniegumā ietverta tikai iekārtu un aprīkojuma iegāde, vispārējās izmaksas nepārsniedz divus procentus no attiecināmajām izmaksām. Pārējos gadījumos vispārējās izmaksas nepārsniedz astoņus procentus no attiecināmajām izmaksām.
Atbalsta intensitāte kā līdz šim - 30 - 50% no attiecināmo izmaksu summas, atkarībā no teritorijas attīstības indeksa, un 30% - iekārtu un aprīkojuma iegādei.  

Visā plānošanas periodā vienam atbalsta saņēmējam maksimālā attiecināmo izmaksu summa ir EUR 375 000 ekvivalents latos (263551,50LVL).

Lasīt

No 7.decembra varēs pieteikties divās ES atbalsta programmās

12.11.2009

Lauku atbalsta dienests izsludinājis projektu iesniegumu pieņemšanu ES Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākumam "Lauku saimniecību modernizācija" no 2009. gada 7. decembra līdz 2010. gada 7. janvārim. šajā kārtā ir veiktas daudz izmaiņas - atbalsta pretendentiem, kuru pēdējā noslēgtā gada neto apgrozījums no lauksaimniecības ir virs Ls 20 000, jābūt aprēķinātām valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām par vienu strādājošo vismaz 700 latu.

Atbalsta intensitāte -

40% no attiecinājamām izmaksām jaunu iekārtu, tehnikas investīcijām līdz Ls 35 000,

35%  no attiecinājamām izmaksām jaunu iekārtu, tehnikas investīcijām virs Ls 35 000, līdz 2010. gada 31. decembrim,

25%  no attiecinājamām izmaksām jaunu iekārtu, tehnikas investīcijām virs Ls 35 000, pēc 2010. gada 31. decembra,

40% no attiecināmajām izmaksām būvniecības, rekonstrukcijas investīcijām un ar būvēm saistīto iekārtu iegādei,

40% no attiecināmajām izmaksām investīcijām laistīšanas iekārtu un sistēmu iegādei un uzstādīšanai dārzeņkopībā un dekoratīvo augu nozarē

Papildus 5% var iegūt:

atbilstošu kooperatīvo sabiedrību biedri;

atbalsta pretendenti, kas atrodas MLA, ja pēc projekta pabeigšanas būve atradīsies MLA teritorijā, ja MLA ir vismaz 50% no iepriekšējā gadā vienotajam platību maksājumam (VPM) pieteiktajām platībām, vai lauksaimniecības kooperatīva juridiskā adrese vismaz gadu pirms projekta iesniegšanas ir MLA teritorijā.

Ieviesti ierobežojumi traktoru iegādei - maksimālā jauda tiek noteikta kā attiecība starp zirgspēkiem(Zs) un 2009. gadā VPM deklarētajām atbalsta pretendenta platībām un attiecība starp zirgspēkiem un liellopu vienībām (uz kārtējā gada 1. jūliju pēc LDC datiem). Par traktoriem izmanto informāciju uz kārtējā gada 1. jūliju pēc VTUA datiem, kuri ir jaunāki par 10 gadiem (no to izlaides gada). Traktoru iegādi var ietvert attiecinājamās izmaksās arī tad, ja maksimālā jauda ir ne vairāk kā par 50 Zs lielāka nekā aprēķinātā maksimālās jaudas summa.

Otra programma, kas tiks atvērta, ir "Infrastruktūra, kas attiecas uz lauksaimniecības un mežsaimniecības attīstību un pielāgošanu"

Lasīt

AKCIJA!!!!

22.10.2009

Izsludinam akciju - jaundibinātiem uzņēmumiem, kas dibināti 2009. gadā un noslēgs ar mums grāmatvedības pakalpojumu līgumu 2009. gadā, VIENS MēNESIS GRāMATVEDīBAS KāRTOšANAI PAR BRīVU!!!!

Akcija spēkā līdz 22.12.2009.

Lasīt

Jaunumi biroja darbā

11.08.2009

Ar augustu veikti uzlabojumi biroja darbībā. Domājot par klientu ērtībām, esam atvēruši kontu arī a/s SEB bankā, konta nr. pieejams sadaļā Par mums/Rekvizīti. Vēl ir veikta profesionālās darbības civiltiesiskā apdrošināšana, tas nozīmē, ka mūsu pakalpojums turpmāk ir apdrošināts, jo jebkura kvalificēta speciālista profesionālajā darbībā pastāv risks, ka var tikt pieļauta kļūda vai neuzmanība. Tāpēc, lai izvairītos no finansiālu zaudējumu radīšanas trešajai personai - mūsu klientiem - pakalpojums tika apdrošināts.

Lasīt

Mums ir jauns pakalpojums!

06.08.2009

7. augustā mums tiek atvērta jauna struktūrvienība Tūristu ielā 3 (Akvārijā) 1. stāvā (ieeja no Tūristu ielas puses). Sadarbībā ar If P&C Insurance AS Latvijas filiāli turpmāk piedāvāsim noformēt dažādas apdrošināšanas - OCTA, KASKO, ceļojumu, veselības u.c. Pašlaik spēkā ir akcijas:

lauksaimniecības tehnikas apdrošināšanai - 30% atlaide līdz 31. augustam,

mājokļa apdrošināšanai - 35% atlaide If Mājokļa drošības komplektam līdz 31. augustam.

Kontaktpersona: Madara Arne. mob. tel. 26148112, tel. 63823831, e-pasts: madaraarne@inbox.lv.

Lasīt

Saldus rajona attīstības biedrība izsludina pieteikšanos ELFLA programmās

02.06.2009

 

"Saldus rajona attīstības biedrība" izsludina atklātu projektu iesniegumu konkursa I kārtu Lauku attīstības programmas 413.pasākuma ietvaros “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”. Pasākums tiek līdzfinansēts no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA). Projekta iesniegumus pieņems no 2009. gada 29. jūnija līdz 2009. gada 29. jūlijam. I kārtas ietvaros pieejamais finansējums Ls 118403,04. Atbalsta pasākumi programmās - Lauku ekonomikas dažādošana un Dzīves kvalitātes veicināšana vietējiem iedzīvotājiem. Atbalsta intensitāte: biedrībām un nodibinājumiem līdz 90%; vietējām pašvaldībām līdz 75%; citām juridiskām un fiziskām personām līdz 50%.

Sīkāka informācija LAD mājas lapā www.lad.gov.lv; Saldus rajona padomes mājas lapā, kā arī seminārā par projekta pieteikuma veidlapas aizpildīšanu 9. jūnijā, plkst. 10.00, Saldus rajona padomes zālē.

Lasīt

8. maijā Saldū ZM reģionālā konference

30.04.2009

š.g. 8. maijā 11.00 Saldus kultūras centrā notiks ZM rīkotā reģionālā konference "Lauku attīstības programmas 2007. - 2013. gadam aktualitātes". ZM ministrijas pārstāvji stāstīs par būtiskākajām izmaiņām Lauku attīstības programmas pasākumā "Agrovides pasākumi" atbalsta saņemšanas nosacījumos. Būs informācija par plānotajām izmaiņām Lauku attīstības programmā nākotnē, kā arī par savstarpējās atbilstības nosacījumu ietekmi uz saņemto atbalstu. Dalība - bezmaksas. 

Lasīt

Aktualitātes

27.01.2009

Ir sācies 2009. gads, krīzes gads, kas mums visiem jāpārdzīvo, lai varam nākotnē sekmīgi strādāt tālāk.

Valdība lielā steigā ir pieņēmusi virkni jaunu likumu un noteikumu grāmatvedības jomā. PVN likme ir 21%, nav vairs samazinātā PVN likme veterinārajiem medikamentiem, kanalizācijai, grāmatām u.c. Minimālā darba alga noteikta Ls 180 mēnesī, neapliekamais minimums ir Ls 90 mēnesī, atvieglojums par apgādājamo ir Ls 63 mēnesī. Ir pamainīta gada ienākumu deklarācijas veidlapa, klāt ir nācis jauns pielikums D6, kas krietni sarežģī deklarācijas aizpildīšanu. Tas ir saistībā ar divām ienākumu nodokļa likmēm 2008. gadā - 25% un 15%. Ja 2008. gadā veikta saimnieciskā darbība (15%) un saņemta darba alga (25%), tad jāaizpilda jaunais D6 pielikums, kur jārēķina proporcija. Ar 2009. gadu iedzīvotāju ienākuma nodokļa likme ir 23%. Neapliekamais ienākums no lauksaimniecības (t.sk. tūrisma izmitināšanas pakalpojumi līdz 12 gultas vietām) palielināts līdz Ls 4000 (no Ls 3000). Ir vēl daudz citas sīkas nianses, kas šeit nav uzskaitītas.

Valsts atbalsta jomā lauksaimniekiem finansējums ir samazināts gandrīz uz pusi. Skaidrs ir tas, ka tiks saglabāti maksājumi kredītprocentu segšanai, apdrošināšanas polišu iegādei, ciltsdarbam lopkopībā, kā arī ilggadīgo stādījumu ierīkošanai. Taču, ja finansējums ir samazināts, naudas visiem nepietiks, vai atbalsta summa tiks samazināta proporcionāli iesniegtajiem pieteikumiem. Tā kā jārēķinās ar mazāku valsts atbalstu 2009. gadā.

Sakarā ar budžeta disciplīnu, ir stingri noteikts izmaksājamo naudas līdzekļu apjoms pa mēnešiem. Februārī varam gaidīt atlikušo Vienotā platību maksājuma (VPM) daļu, kā arī MLA vai Agrovides maksājumus. Parējās neizmaksātās summas - martā līdz pat 30. jūnijam.

Savukārt, neskatoties, uz krīzi, ļoti aktīvi tiek atvērtas dažādas programmas. No 9. februāra līdz 9. martam varēs pieteikties sekojošās programmās: Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem, Lauku saimniecību modernizācija, Tūrisma aktivitāšu veicināšana, Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai, Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem. No 15. janvārā līdz 31. martam var pieteikties programmā Atbalsts daļēji naturālo saimniecību pārstrukturēšanai.

Lasīt

Priecīgus svētkus!

19.12.2008

Novēlam gaišus un sirsnīgus Ziemassvētkus, un veiksmes pilnu Jauno gadu visiem mūsu klientiem, sadarbības partneriem un visiem mums tuviem cilvēkiem!

šogad apsveikuma kartiņu vietā mēs Ziemassvētkus pārvēršam labdarības akcijā tepat Saldus rajonā, jo mums apkārt ir tik daudzi, kam vajadzīgs atbalsts! Mēs Lutriņu bērnu namam "Rūķītis" ziedojam datoru, un novēlam gan bērniem, gan visiem, kas tur strādā daudz prieka un izturības!

SIA "Agande Finanses" kolektīvs

Lasīt

Novembrī varēs pieteikties vairākos Lauku attīstības programmas pasākumos

01.10.2008

No 3. novembra varēs pieteikties sekojošos Lauku attīstības programmas (LAP) pasākumos:

- Lauku saimniecību modernizācija ar izmaiņām, ka būvniecības projektiem arī neatdalāmās iekārtas tiks atbalstītas ar 40% (MLA +5%) atbalsta intensitāti.

- Enerģijas ražošana no lauksaimnieciskas un mežsaimnieciskas izcelsmes biomasas ar atbalsta likmi 40%

- Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai - nelauksaimniecības uzņemējdarbības attīstībai

- Tūrisma aktivitāšu veicināšana - tikai esošām tūrisma mītnēm

- Lauku mantojuma saglabāšana un atjaunošana - lauksaimniecības muzejiem un skolām

- Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana - jaunaudžu kopšana, mazvērtīgu mežaudžu nomaiņa

- Mežsaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana un preventīvo pasākumu ieviešana - pret ugunsgrēkiem utt.

- Daļēji naturālo saimniecību atbalsta (DNS) pasākums

Vēl tiks atvērts zvejas ostu, zvejas inventāra atbalsta pasākums, no 19. novembra līdz 19. decembrim sāksies projektu pieņemšana pasākumā "Investīcijas akvakultūras uzņēmumos"

Sīkāka informācija sadaļā  ES un valsts atbalsts, kā arī LAD mājas lapā

Lasīt

Palielinās attaisnotos izdevumus par medicīnu un izglītību

01.08.2008

31. jūlijā valsts sekretāru sanāksmē izsludināts Finanšu ministrijas sagatavots grozījumu projekts Ministru kabineta (MK) noteikumos par attaisnotajiem izdevumiem par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem. Grozījumi paredz palielināt attaisnotos izdevumus par izglītību un medicīnu no 150 līdz 300 latiem, tuvinot tos reālām izmaksām. Attaisnotajos izdevumos tiks iekļauti arī maksājumi par izglītību citās Eiropas Savienības valstīs.
      MK noteikumi pašreiz nosaka, ka iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāja attaisnotajos izdevumos ietver maksājumus par izglītības un ārstniecisko pakalpojumu izmantošanu, kuru kopējā summa taksācijas gada laikā nepārsniedz maksātājam un viņa ģimenes locekļiem 150 latu katram. Attaisnoto izdevumu apjoms par izglītību un medicīnas pakalpojumiem nav mainīts kopš 1995. gada, tādēļ tas neatbilst šī brīža ekonomiskajai situācijai. MK noteikumus nepieciešams grozīt arī tādēļ, ka patlaban izdevumos par izglītības pakalpojumu izmantošanu netiek iekļauti maksājumi par izglītības iegūšanu citās ES dalībvalstīs un Eiropas Ekonomikas zonas valstīs.
      Pēc izsludināšanas valsts sekretāru sanāksmē tiesību aktu projektu saskaņos ar ministrijām un citām ieinteresētajām institūcijām. Paredzams, ka jaunie noteikumi varētu stāties spēkā ar 2009. gada 1. janvāri.
Avots: Finanšu ministrija

Lasīt

Aktualitātes par ES struktūrfondiem

01.08.2008

9. jūlijā ir noslēgusies trešā modernizācijas kārta, un kārtējo reizi, neskatoties uz mazāk iesniegto projektu skaitu, nauda joprojām pietrūkst. Tātad daļa projektu pieteicēju atkal paliks aiz strīpas. Nākamā - 4. kārta - plānota šī gada oktobrī. Iespējamās izmaiņas uz šo kārtu: - atbalsta intensitāte būvniecības gadījumā, ja pirks arī stacionāras iekārtas, - 40 % (+5% MLA); traktortehnikai jaudas ierobežojums (ZM vispār grib ņemt ārā traktortehnikas iegādi); projekta pieteikuma izstrādei - projektam līdz 150 tūkst. Ls jābūt pozitīvai naudas plūsmai, no 150-500 tūkst. Ls vienkāršosts biznesa plāns, virs 500 tūkst. Ls - biznesa plāns; tehnikas iegādes gadījumā par aizvietošanu netiks uzskatīta tehnikas aizvietošana ar 25% jaudīgāku tehnikas vienību, vai arī, ja aizvietos vismaz 10 gadus vecu tehniku.

Saistībā ar jau iesniegtajiem projektiem: ir iespējams mainīt konkursa uzvarētāju, ņemot vērā būvniecības cenu kritumu, ja, ņemot vērā pašreizējo situāciju, projektu var realizēt par krietni zemāku cenu. Tad jāraksta iesniegums LAD-am, ja grib atkārtot konkursu, un jāizsludina jauns iepirkums. Iepirkums jāveic saskaņā ar tiem nosacījumiem, kādi bija spēkā tajā brīdī, kad veica iepriekšējo iepirkumu. Konkursu vēlams organizēt caur Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapu.

Citi tuvākie pasākumi, kas varētu sākties septembrī - oktobrī.

 • Atbalsts daļēji naturālo saimniecību pārstrukturizācijai
 • Tūrisma aktivitāšu veicināšana 
 • Enerģijas ražošana no lauksaimnieciskas un mežsaimnieciskas izcelsmes biomasas

Par šiem pasākumiem sīkāka informācija sadaļā ES atbalsts/ 2007.-13. gads/ Lauku attīstības programmas pasākumi

Vēl plānotie pasākumi (iespējams novembrī) - Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem un Infrastruktūra, kas attiecas uz lauksaimniecības un mežsaimniecības attīstību un pielāgošanu - tikai meliorācijas sadaļa.

Avots: Zemnieku Saeima, ZM un normatīvie akti 

Lasīt

Jaunie lauksaimnieki varēs saņemt atbalstu jauna uzņēmuma dibināšanai

21.07.2008

Zemkopības ministrija (ZM) ir izstrādājusi Ministru kabineta (MK) noteikumu projektu „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu kompensācijas maksājumu veidā pasākumam „Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem””, kas izsludināts valsts sekretāru sanāksmē.

Atbilstoši plānotajam finansējumam tiek plānots atbalstīt 868 jaunos lauksaimniekus, t.sk. vismaz 200 bioloģiskās produkcijas ražotājus.

Atbalsta pretendents - fiziska persona 18-40 g., ar atbilstošu lauksaimniecisko izglītību; vai juridiska persona, kura reģistrēta ne ilgāk kā 12 mēnešus pirms projekta iesnieguma iesniegšanas, kuras dalībnieks ir ar atbilstošu izglītību un 18-40 g.v., kuram pieder vairāk par 51% pamatkapitāla daļas komercsabiedrībā vai zemnieku saimniecībā. Juridiskām personām trešajā saistību gadā jānodrošina neto apgrozījuma pieaugums vismaz 30 % apmērā, salīdzinot ar pēdējā noslēgtā gada pārskata datiem. Fiziskajām personām - lauksaimnieciskās darbības neto apgrozījums vismaz 3000 latu apmērā, neskaitot subsīdijas.

Tiek kompensēti šādi ieguldījumi:

 1. Jaunu ražošanas pamatlīdzekļu iegāde un uzstādīšana;
 2. ēku būvniecība un rekonstrukcija;
 3. Nepieciešamo būvmateriālu iegāde;
 4. Stādāmā materiāla iegāde, kas paredzēts ilggadīgo stādījumu ierīkošanai augļkopībā (izņemot zemeņu stādus);
 5. Lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegāde - nepārsniedz desmit procentus no projekta iesniegumā norādītās kopējās ieguldījumu summas;
 6. vispārējās izmaksas - nepārsniedz 8% no iepriekš minētajām izmaksām.
 7. vienreizējas izmaksas, kas saistītas ar iekārtu uzstādīšanu.

Atbalsts tiek maksāts kā vienreizēja kompensācijas prēmija par saimniecības izveidošanu 80% apjomā no veikto ieguldījumu summas. Periodā no 2007. - 2013. gadam kopējā veikto ieguldījumu summa nedrīkst pārsniegt 35 140 latus.

Pēc līguma noslēgšanas par atbalsta piešķiršanu atbalsta pretendents saņem 40 % no pieškirtā finansējuma apjoma. Atlikušos 60 % atbalsta pretendents saņem pēc projektā paredzēto ieguldījumu īstenošanas. Noteikumu projekts stāsies spēkā pēc tā izskatīšanas valdībā un publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".                                        Avots: Zemkopības ministrija; MK noteikumu projekts

Lasīt

ES maksājumi tuvākajā laikā

19.05.2008

 • Nacionālo subsīdiju izmaksas par 2007. gadā samaksātajiem kredītprocentiem
  varētu sākties maija otrajā pusē, jo kooperatīvi pieteikumus iesniedz līdz 1. maijam, bet 2007.gada kredītprocentu daļējai dzēšanai lauksaimniekiem un kooperatīviem ir kopējs finansējums.
 •  “Agrovides" maksājumus par “Erozijas" pasākumu izmaksās līdz 30.jūnijam.
 • Ministru kabinetam tiek nosūtīti grozījumi, kas paredz: “Atbalstu par apdrošināšanas polisi pretendents (apdrošināšanas ņēmējs), kurš nodarbojas ar lauksaimniecības produkcijas ražošanu, var saņemt par jebkuru apdrošināšanas polises darbības periodu laika posmā no 2007. gada 1. novembra līdz 2008. gada 31. decembrim." Tiklīdz šie noteikumi būs stājušies spēkā, pretendenti varēs sniegt iesniegumus LAD RLP".

Piesakoties 2008. gada platībmaksājumiem,  radušās daudz neskaidrības, sevišķi apakšpasākumā "Agrovide". ZM skaidrojumus par šo pasākumu skatīt sadaļā ES atbalsts/ 2007-2013. gads/Kopējās tirgus organizācijas pasākumi/Agrovide vai ZM mājas lapā.

Lasīt

Izsludinātas piecas ES programmas

12.05.2008

Lauku Atbalsta Dienests izsludinājis 5 programmas, kurām projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2008. gada 9. jūnija līdz 2008. gada 9. jūlijam.

Izsludinātās programmas:

ES Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) pasākumi

"Lauku saimniecību modernizācija" - saskaņā ar jaunajiem MK noteikumiem Nr. 299 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam" Lauku saimniecību modernizācija" - 3. kārta. Publiskais finansējums - LVL 13 345 743.

"Atbalsts uzņēmuma radīšanai un attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību sasaistītu darbību dažādošanu)" - saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 300 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošanu)" - 2. kārta. Publiskais finansējums LVL 11 991 403.

"Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana" - saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 255 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai Latvijas lauku attīstības programmas pasākuma "Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana" ietvaros" - 1. kārta. Publiskais finansējums - 9,3 mlj. LVL.

ES Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) pasākumi

"Investīcijas akvakultūras uzņēmumos" - saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 240 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Investīcijas akvakultūras uzņēmumos""- 1. kārta. Publiskais finansējums - 4 800 000 LVL.

"Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde" - saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 241 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde"" - 1. kārta. Publiskais finansējums - 4,8 mlj. LVL.

Lasīt

Aktualitātes par ES atbalsta programmām

13.04.2008

10. aprīlī Brocēnos notika seminārs "Lauku attīstības programmas 2007.-2013. gadam nosacījumu aktualitātes". īsumā svarīgākā un aktuālākā informācija.

Tuvākajā laikā MK tiks apstiprinātas daudzas ES programmas:

Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem -  iespējams, ka tiks iekļauts nosacījums, ka atbalsta pretendenta īpašumā jābūt 30% zemes.

Infrastruktūra - vasarā varēs pieteikties meliorācijas pasākumam (gan lauksaimniekiem, gan meža īpašniekiem). Ceļu, laukumu, energoapgādes un ūdensapgādes pasākumi tiks palaisti vēlāk.  

Mazāk labvēlīgie apvidi - konkretizēts nosacījums uz lopu blīvumu ( pretendentam jābūt ganāmpulka īpašniekam). Mīkstinātas sankcijas par pārkāpumiem un kūlas skartajiem laukiem. Atbalsta likmes - 1. kategorija - 25 EUR/ha, 2. kategorija - 40 EUR/ha, 3. kategorija - 58 EUR.

Agrovide - jāpievērš vērība jaunajam pasākumam rugāji ziemas periodā. Atbalsta likme - 87 EUR/ha. Atbalstāmā aktivitāte - neiestrādātu kultūraugu pēcpļauju atlieku - rugāju saglabāšana ziemas periodā.   Līdzīgs pasākumam "Erozijas ierobežošana", tikai "Erozijas" platības šim pasākumam pieteikt nevarēs. Atsakoties no "Erozijas ierobežošanas" pasākuma, saņemtais atbalsts jāatmaksā atpakaļ. Citos gadījumos varēs pāriet no vecajām saistībām uz jaunajām - saņemtais atbalsts nav jāatmaksā.  Jaunais saistību periods - 5 gadi (nedrīkst samazināt saistību platības). Protams, ka šis pasākums ir izdevīgāks kā "Erozijas ierobežošanas"  pasākums, kur atbalsta likme ir 40 EUR/ha.

Enerģijas ražošana no biomasas - ir izstrādāts MK noteikumu projekts. Pieejams sadaļā ES atbalsts.

Lauku saimniecību modernizācija 3. kārta - pamainīti būvniecības limiti glabātavām, pirmapstrādes būvēm un novietnēm cūkām. Vairs nebūs prioritāte - būvniecības projekti. Lielajām saimniecībām mainīts nosacījums par veiktajām sociālajām iemaksām par vienu strādājošo - 800 Ls (iepriekš bija 600 Ls). Lielajām saimniecībām ir lielāka attiecināmo izmaksu summa - 1 400 000 Ls. Otrs nosacījums tas pats - 250 000 Ls apgrozījums no lauksaimnieciskās darbības. Projektu pieņemšana varētu sākties maijā.

Atbalsts daļēji naturālām saimniecībām - izstrādāts MK noteikumu projekts, pieejams sadaļā ES atbalsts. Projektu pieņemšana sāksies tuvākajā laikā.

!!! Pieteikšanās platībmaksājumiem sāksies 23. aprīlī.

Atgādinājums no LAD darbinieku puses: pamainīta iepirkuma procedūra -tehnikai, iekārtām, precēm un pakalpojumiem līdz 50 000 Ls un būvniecībai līdz 120 000 Ls iepirkums nav jāsludina. Iepirkumam pietiek tikai ar vienu derīgu piedāvājumu, tikai tad pretendentam būs jāpierāda, ka šis ir izdevīgākais piedāvājums un papildus būs jāiesniedz bukleti, katalogi vai izdrukas no tirgotāju mājas lapām. Rezultātā iesniedzamo dokumentu skaitu tas nesamazinās, tāpēc ieteikums arī šiem mazajiem iepirkumiem izvēlēties sludināt iepirkumu caur Iepirkumu uzraudzības biroju (IUB). Tas būs ērtāk , vieglāk un lētāk.

Lasīt

10. aprīlī informatīvs seminārs par ES atbalsta iespējām

02.04.2008

Zemkopības ministrija visā Latvijā organizēs mazākus, vietējā līmeņa informatīvos seminārus „Lauku attīstība: programma un atbalsts 2007. – 2013. gadam”

Informatīvo semināru cikls sāksies 10. aprīlī ar pirmo Zemkopības ministrijas un tās pakļautībā esošo iestāžu speciālistu un lauksaimnieku tikšanos Brocēnos.

Semināros galvenā uzmanība tiks veltīta Lauku attīstības programmas 2007. – 2013. gadam ieviešanai, nosacījumiem un aktualitātēm, programmas LEADER aktivitātēm un jaunumiem, valsts lauku tīklam, kā arī risku fondam lauksaimniecībā un citiem jautājumiem. Ar lasījumiem uzstāsies un uz jautājumiem atbildēs pārstāvji no Zemkopības ministrijas, Lauku atbalsta dienesta un Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra.

Piedalīties aicināti visi interesenti – lauksaimnieki, lauku uzņēmēji, lauku konsultanti, pašvaldību speciālisti, lauksaimnieku apvienību un organizāciju pārstāvji, ar Lauku attīstības programmu saistīto uzņēmēju un nevalstisko organizāciju (t.sk. vides jomas) pārstāvji u.c. Dalība semināros ir bezmaksas.

Semināra norises vieta: 10. aprīlī plkst. 11:00 Brocēnu kultūras namā, Saldus rajonā

Avots: Zemkopības Ministrija

Lasīt

Uzsākta MLA maksājumu veikšana

28.03.2008

Lauku atbalsta dienests (LAD) uzsācis mazāk labvēlīgo apvidu (MLA) atbalsta izmaksāšanu pilnā apmērā.

Maksājumi aizskaitīti jau vairāk kā 24 tūkstošiem pretendentu par kopējo summu 11,06 milj. LVL.

MLA ir iedalīti trijās kategorijās, kurām ir noteiktas dažādas atbalsta likmes: 1. kategorijas likme ir 22,98 LVL par hektāru, 2. kategorijas – 32,03 LVL, bet 3. kategorijas – 44,57 LVL.

Saskaņā ar Eiropas Savienības normatīvajos aktos noteikto atbalsta izmaksas kārtību atbalsts ir jāizmaksā līdz 2008.gada 30.jūnijam.

Lēmumu par platību maksājumu piešķiršanu lauksaimnieki saņems pa pastu pēc atbalsta gala aprēķinu veikšanas saskaņā ar pārbaužu rezultātiem, kā arī ņemot vērā konstatētos pārkāpumus, ja tādi būs.

Lasīt

Lauku Atbalsta Dienests turpina veikt izmaksas

30.01.2008

 

5. decembrī Lauku atbalsta dienests (LAD) uzsāka avansa izmaksu par vienoto platību maksājumu (VPM), kā arī papildu valsts tiešo maksājumu (PVTM) par laukaugu un lopbarības platībām. VPM lauksaimnieki saņems 80 % apmērā, PVTM par laukaugu un lopbarības platībām – 65 % apmērā.

No 5.decembra līdz 25.janvārim par VPM 66 010 klienti kopumā saņēmuši 26 249 533 LVL, bet 35 624 lauksaimniekiem aizskaitīti 10 481 694 LVL par PVTM.

VPM ir vienots maksājums par lauksaimniecībā izmantojamo zemi, kas uzturēta labā lauksaimniecības un vides stāvoklī, kā arī atbilst saņemšanas nosacījumiem.

Lopbarības kultūras ir aramzemē sētie ilggadīgie zālāji, graudaugi un pākšaugi zaļbarībai un skābbarībai, kā arī kukurūza zaļbarībai un skābbarībai.

PVTM atbalstu par laukaugu platībām maksā lauksaimniekiem, kuri audzē graudaugus.

23.janvārī uzsākta arī atdalītā maksājuma par pienu izmaksa lopkopjiem.

Divu dienu laikā kopš šī maksājuma uzsākšanas uz 6 887 LAD klientu kontiem pārskaitīti jau 6 795 858 LVL.

Maksājumu piešķir pretendentam par piena daudzumu, kurš realizēts iepriekšējā kvotas gadā.

Avots: Lauku Atbalsts Dienests 

http://www.lad.gov.lv/images/data/maksas.doc

Lasīt

Valsts subsīdijas 2008. gadam

29.01.2008

 

Valdība 22.01.2008. apstiprināja Zemkopības ministrijas (ZM) izstrādātos Ministru kabineta (MK) noteikumus „Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai 2008.gadā un tā piešķiršanas kārtību”. Dokuments nosaka ikgadējo valsts atbalsta apmēru lauksaimniecībai un lauku attīstībai, kā arī tā piešķiršanas kārtību.

2008. gada 29. janvārī "Latvijas Vēstnesī" publicēti MK noteikumi, 30. janvārī tie stājas spēkā.

MK noteikumi pieejami sadaļā - ES un valsts atbalsts/Valsts atbalsts 2008

 

Lasīt

2008. gada 14. janvārī uzsāks projektu pieņemšanu divās ES struktūrfondu programmās

14.12.2007

No 2008. gada 14. janvāra līdz 2008. gada 22. februārim (ieskaitot) notiks projektu iesniegumu pieņemšana aktivitātē "Atbalsts ieguldījumiem sīko un mazo komersantu attīstībā īpaši atbalstāmajās teritorijās". Pieejamais finansējums pirmajā kārtā - 9 400 706 LVL. Sīkāka informācija sadaļā: ES un valsts atbalsts/2007.-2013.gads/ Latvijas Investīciju un  attīstības aģentūra, kā arī www.liaa.gov.lv.

No 2008. gada 14. janvāra līdz 2008. gada 14. februārim notiks otrās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana ELFLA Lauku attīstības programmas pasākumam "Lauku saimniecību modernizācija". Pieejamais finansējums otrajā kārtā - 17 426 463 LVL. Sīkāka informācija sadaļā: ES un valsts atbalsts/2007.-2013.gads/ Lauku attīstības programmas pasākumi, kā arī www.lad.gov.lv.

Avots: Latvijas Vēstnesis, 14.12.2007., Nr. 201 (3777)

 

Lasīt

Lauku atbalsta dienests uzsāk Eiropas Savienības tiešo maksājumu izmaksas

10.12.2007

Trešdien, 5. decembrī, Lauku atbalsta dienests (LAD) uzsāka avansa izmaksu par vienoto platību maksājumu (VPM) un papildu valsts tiešajiem maksājumiem (PVTM) par laukaugu un lopbarības platībām. VPM lauksaimnieki saņems 80 % apmērā, PVTM par laukaugu un lopbarības platībām – 65 % apmērā.
VPM ir vienots maksājums par lauksaimniecībā izmantojamo zemi, kas uzturēta labā lauksaimniecības un vides stāvoklī, kā arī atbilst saņemšanas nosacījumiem. šī atbalsta likme 2007.gadā ir 26,63 LVL/ha.
Lopbarības kultūras ir aramzemē sētie ilggadīgie zālāji, graudaugi un pākšaugi zaļbarībai un skābbarībai, kā arī kukurūza zaļbarībai un skābbarībai. Izcenojums par lopbarības platībām šogad ir 7,97 LVL/ha.
PVTM atbalsts par laukaugu platībām tiek maksāts par laukiem, kuros audzē graudaugus - vasaras kviešus, ziemas kviešus, rudzus, vasaras miežus, ziemas miežus, auzas, tritikāli, griķus; pākšaugus - zirņus, lauku pupas, saldo lupīnu; eļļas augus - vasaras rapsi, ziemas rapsi; linus - eļļas linus, šķiedras linus un dažādu laukaugu maisījumus no iepriekš nosauktām laukaugu kultūrām. šī atbalsta maksājuma likme par hektāru ir 27,71 LVL.
Lēmumu par platību maksājumu piešķiršanu lauksaimnieki saņems pa pastu pēc tam, kad par platību maksājumu iesniegumiem tiks veikts atbalsta gala aprēķins, ņemot vērā visas veiktās pārbaudes un arī pārkāpumus, ja tādi būs konstatēti.
Saskaņā ar ES normatīvajos aktos noteikto atbalsta izmaksas kārtību atbalsts zemes apsaimniekotājiem jāizmaksā līdz 2008.gada 30.jūnijam.
Pēc LAD Sabiedrisko attiecību sektora sniegtās informācijas

Avots: Agrozirnis Nr. 135(421)

Lasīt

Jaunie uzņēmumi par PVN maksātāju varēs reģistrēties komercreģistrā

04.12.2007

Ar 2009. gada 1. janvāri par PVN maksātāju varēs reģistrēties Komercreģistrā, reģistrējot jaunu uzņēmumu. Līdz šim, pēc reģistrācijas Komercreģistrā, PVN iesniegums bija jāiesniedz Valsts Ieņēmumu Dienestā (VID), lai reģistrētos par PVN maksātāju. Turpmāk šis "gājiens" uz VID-u būs atcelts. Tāpat kā līdz šim, VID iesniegumu izskatīs 15 darbadienu laikā, kā arī apsekos norādīto juridisko adresi. PVN iesnieguma forma arī tiks pamainīta, līdz 2009. gada 1. janvārim vēl paliek līdzšinējā PVN iesnieguma forma.

šīs izmaiņas attiecas uz tiem, kas, reģistrējot uzņēmumu, jau zin, ka vēlas reģsitrēties kā PVN maksātāji. Joprojām pastāv iespēja par PVN maksātāju reģistrēties tad, kad apgrozījums sasniedzis Ls 10 000, vai citos likumā noteiktajos gadījumos.

 

Lasīt

Grozījumi valsts subsīdiju nolikumā

28.11.2007

2007. gada 28. novembrī "Latvijas vēstnesī" publicēti MK noteikumi Nr. 795, kas paredz grozījumus valsts subsīdiju programmā. Piešķirts papildus finansējums pasākumiem "Atbalsts lopkopības attīstībai" ("Atbalsts ciltsdarbam un dzīvnieku audzēšanai cūkkopības nozarē") un "Atbalsts lauksaimniecības nozaru riska samazināšanai ("Atbalsts apdrošināšanas polišu iegādes izdevumu segšanai")".

Pasākumā "Atbalsts vienas saimniecības un koplietošanas meliorācijas sistēmu rekonstrukcijai" pagarināts norēķinu dokumentu iesniegšanas termiņš - līdz 2008. gada 30. jūnijam.   

Pasākumā "Vaislas materiāla iegāde ārvalstīs un Latvijā" pagarināts termiņš norēķinu dokumentu iesniegšanai - līdz 2008. gada 1. jūnijam.  

Grozījumi stājas spēkā ar 2007. gada 29. novembri.

Lasīt

No 2008. gada 1. janvāra - iespējams maksāt fiksētu ienākuma nodokli.

27.11.2007

2007. gada 27. novembrī "Latvijas Vēstnesī" publicēti grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli", kas nosaka, ka ar 2008. gada 1. janvāri iespējams maksāt fiksētu ienākuma nodokli, kā arī tiek noteikts, IIN likme saimnieciskās darbības veicējiem ar 2008. gadu būs 15%.

Fiksētu likmi iespējams maksāt tādiem saimnieciskās darbības veicējiem, kuru gada apgrozījums nepārsniedz Ls 10000. šo nodokli nevarēs maksāt profesionālās darbības veicēji, piem., ārsti, advokāti, notāri u.c. Tāpat noteikti ierobežojumi, lai darba ņēmēji netiktu "pārvērsti" par fiksētā IIN maksātājiem, piem., maksātājam nav iespējas piesaistīt darbu izpildē savu personālu vai izmantot apakšuzņēmējus; vai maksātājam nav savu pamatlīdzekļu un materiālu; vai maksātājs nedrīkst būt ekonomiski atkarīgs no personas, kurai tas sniedz pakalpojumus. Pagaidām tas izklausās diezgan vispārīgi un nav skaidrs, kā Valsts Ieņēmumu dienests to izkontrolēs.

Līdz 2008. gada 1. februārim maksātājam VID jāinformē par izvēli maksāt fiksēto ienākuma nodokli. Nodokļa maksāšanas kārtība - līdz taksācijas gada 15. martam jāveic avansa maksājums Ls 25 apmērā, pārējā nodokļa daļa jāiemaksā ne vēlāk kā 15 dienu laikā pēc noteiktā deklarācijas iesniegšanas dienas, nākamā gada 1. aprīļa. Ja aprēķinātā nodokļa summa pārsniedz Ls 100, maksātājs to var maksāt 3 daļās - līdz 16. aprīlim, 16. maijam un 16. jūnijam.

Fiksētā ienākuma nodokļa summa, atkarībā no taksācijas gada saimnieciskās darbības ieņēmumiem, redzama sadaļā Info/ fiksētais ienākuma nodoklis.

Lasīt

20. novembrī seminārs "Atbalsta iespējas komercsabiedrībām"

13.11.2007

2007.gada 20.novembrī plkst.11:00Smuku muižā”, Smukās, Remtes pagastā, Brocēnu novadā, Saldus rajonā notiks bezmaksas seminārs "Atbalsta iespējas komercsabiedrībām".

Programmā: Zināšanas pielietojoša un inovatīva uzņēmējdarbība – atslēga reģiona attīstībai (LIAA Zināšanu un inovācijas sistēmas departamenta projektu vadītājs); Jaunas inovatīvas uzņēmējdarbības veidošana. Uzņēmuma gatavība ieviest inovācijas savā darbībā (LIAA Zināšanu un inovācijas sistēmas departamenta projektu vadītājs); Uzņēmēja veiksmes stāsts - pieredze ES Struktūrfondu projektu ieviešanā; Valsts atbalsta programmas 2007.-2013.gads Valsts atbalsta programmas: „Atbalsts ieguldījumiem mikro un mazo komersantu attīstībā īpaši atbalstāmajās teritorijās”, „Atbalsts nodarbināto apmācībām”, „Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde”, ”Augstas kvalifikācijas darbinieku piesaiste” u.c. (LIAA Klientu apkalpošanas nodaļas speciālists Andrejs Lukins);Valsts atbalsta programmas „Dalība starptautiskās izstādēs un tirdzniecības misijās” pamatnosacījumi un projekta sagatavošana (LIAA Klientu apkalpošanas nodaļas speciālists Andrejs Lukins).

Sikāka informācija LIAA mājas lapā : http://www.liaa.gov.lv/?object_id=3376

Lasīt

Decembrī tiks atvērta ES atbalsta programma īpaši atbalstāmajās teritoijās

05.11.2007

Plānots, ka decembrī tiks atvērta ES atbalsta programma "Atbalsts ieguldījumiem attīstībā īpaši atbalstāmajās teritorijās”. Aktivitātes ietvaros atbalstu var saņemt Komercreģistrā reģistrēti komersanti. Kapitālsabiedrības gadījumā projekta iesniedzēja pamatkapitālā jābūt vairāk nekā 75 % privātā kapitāla daļu. Atbalsta intensitāte: 40% no kopējām attiecināmajām izmaksām. Atbalsta apjoms: līdz Ls 70 000  vienam komersantam. Aktivitātes ietvaros attiecināmas ir: izmaksas būvprojekta izstrādei; jaunu iekārtu iegādes izmaksas; ēku un būvju būvniecības, rekonstrukcijas izmaksas(izņemot visa veida ēku tipus, kas paredzēti tūristu izmitināšanai); komersanta vajadzībām nepieciešamās programmatūras iegāde un uzstādīšana, patentu un licenču iegāde. Atbalsts netiek piešķirts darbībām, kuras projekta iesniedzējs ir uzsācis pirms līguma noslēgšanas ar aģentūru par projekta īstenošanu, izņemot izmaksas būvprojekta izstrādei. Komersants viena uzsaukuma ietvaros var iesniegt ne vairāk kā vienu projekta iesniegumu. Katru nākamo projektu iesniegumu var iesniegt pēc iepriekšējā projekta pabeigšanas un noslēguma atskaites iesniegšanas. Projekta iesniegumus pieņems vismaz četras reizes gadā. Neatbalstāmās nozares – tērauda rūpniecība, sintētisko šķiedru ražošanas nozare, lauksaimniecības produktu ražošanas nozare, zivsaimniecības un akvakultūras nozare, ogļu rūpniecības nozare, alkoholisko dzērienu ražošanas nozare, tabakas izstrādājumu ražošanas nozare, kuģu būves nozare, tirdzniecības nozare, finanšu starpniecības nozare, komercpakalpojumu nozare, azartspēļu nozare. šis atbalsts būtu jāizmanto tāpēc, ka:

Salīdzinoši viegli aizpildāma projekta pieteikuma veidlapa, salīdzinot ar citiem ES struktūrfondu pieteikumiem. Nav jāsastāda biznesa plāns !!! Jāuzraksta detalizēts projekta apraksts, ieguldījumu nepieciešamība, tehniskā specifikācija u.c.

Salīdzinoši maz iesniedzamie dokumenti, salīdzinot ar citiem ES struktūrfondiem. Iepirkuma procedūra ir jāveic atbilstoši LR likumdošanas prasībām, taču, iesniedzot projektu, tā nav jāpievieno.

Paziņojumu par projektu iesniegumu pieņemšanu izsludina vismaz mēnesi pirms projektu pieņemšanas uzsākšanas. Sīkāka informācija sadaļā ES un valsts atbalsts/ īpaši atbalstāmās teritorijas

Lasīt

Uzsākta LEADER pieteikumu pieņemšanas otrā kārta

16.10.2007

2007. gada 16. oktobrī Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas uzsākšanu uz vienu mēnesi Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda (ELVGF) Vienotā programmdokumenta 4.prioritātes "Lauku un zivsaimniecības attīstības veicināšana" 4.6.pasākuma "Vietējo rīcību attīstība (LEADER+ veida pasākums)" aktivitātei "Integrētās lauku attīstības izmēģinājuma stratēģijas" vietējo rīcības grupu integrēto attīstības stratēģiju īstenošanai, t.sk. "Saldus rajona attīstības biedrība".

Iesniegumi jāiesniedz Saldū, Striķu ielā 2, 2.stāvā (tālrunis 63807276, 29494781) līdz 16. novembrim, plkst. 15.00

Informatīvs bezmaksas seminārs  par projektu iesniegumu aizpildīšanu būs 17. oktobrī, plkst. 13.30 Saldus rajona padomes lielajā zālē.

Lasīt

Zemnieku un zvejnieku saimniecību statuss

08.10.2007

Ministru Kabinets pieņēmis likumprojektu "Zemnieku un zvejnieku saimniecību likums", kas vēl ir jāatbalsta Saeimai un jāizsludina Latvijas Vēstnesī. Turpmāk tiks saglabāts zemnieku saimniecības kā juridiskas personas statuss. Valdība ir akceptējusi vispieņemamāko variantu zemnieku saimniecībām. Saglabājot statusu, tiek mazinātas ar pārreģistrāciju saistītās izmaksas, ar to veicamās administratīvās procedūras un nav nepieciešams mainīt uzņēmumu nosaukumu. Likvidējot zemnieku saimniecības statusu tiktu zaudēts ilgos gados izveidots zīmols, kas kalpo kā saražotās produkcijas kvalitātes un vietējās izcelsmes apliecinātājs. Juridiskais statuss ir nozīmīgs, jo pastāv atšķirīgas uzņēmumu ienākumu nodokļa un iedzīvotāju ienākumu nodokļa likmēm. Turpmāk zemnieku saimniecība būs SIA paveids ar atvieglotiem nosacījumiem. Saimniecībām tiks saglabāts nosaukums, reģistrācijas numurs. No 2009. gada 1. janvāra līdz 2010. gada 30. jūnijam būs jāpiesaka sevi ierakstīšanai komercreģistrā. Reģsitrācijas pieteikumā tiks norādīta visa nepieciešamā informācija, nebūs nepieciešami statūti un dibināšanas līgums. Pamatkapitāla apmēru varēs noteikt atbilstoši bilances rādītājiem. Ja pamatkapitālu noteiks līdz 2000 LVL, īpašnieks apliecinās līdzekļu pietiekamību, ja virs 2000 LVL - to darīs zvērināts revidents. Nosaukumā tiks ietverta norāde zemnieka saimniecība vai saīsinājums ZS. Tātad, piemēram, esošā z/s "Liepiņas" būs SIA "ZS Liepiņas". Līdz ar z/s pielīdzināšanu SIA, z/s īpašnieks par saimniecības saistībām vairs neatbildēs ar savu mantu, bet gan tikai ar pamatkapitālu. Citi jautājumi, kas skar zemnieku un zvejnieku saimniecību darbību, piemēram, nodokļu likmes, valsts atbalsta instrumenti u.c., tiks regulēti ar citiem likumiem.

Lasīt
1 2 3