Vārda dienas: Judīte, Guna
Arhīvs

Cemex izsludina otro projektu konkursu

19.09.2007

 

Nodibinājums „CEMEX Iespēju fonds Brocēniem un Saldus rajonam” izsludina otro projektu konkursu, kurā atbalstu var gūt idejas Brocēnu un Saldus rajona attīstībai. Projektu konkursa budžets 15 000 LVL.

Projektu pieteikumus var iesniegt līdz 5. oktobrim. Kā atbalstāmo projektu prioritātes fonds izvirzījis vides sakopšanu un aizsardzību, cilvēkresursu attīstību un infrastruktūras uzlabošanu. Projektus var iesniegt pašvaldību iestādes, nevalstiskās organizācijas, neformālas grupas, kas reģistrētas Saldus rajonā, vai kuru iesniegtā projekta rezultāts dos tiešu ieguvumu Saldus rajonam.

Projekta īstenošanai nepieciešams projekta pieteicēja pašieguldījums un/vai līdzfinansējums. Tas var būt naudā vai cilvēku brīvprātīga darba, vai mantas/pakalpojumu ieguldījuma veidā ne mazāk kā 10% apmērā no kopējā projekta budžeta. Infrastruktūras sakārtošanai (remontdarbiem, rekonstrukcijas darbiem utt.) un aprīkojuma iegādei plānotais lūgtais finansējums nedrīkst pārsniegt 50% no projekta budžeta. Projektu īstenošanas termiņš ir no 2007. gada 1.novembra līdz 30.aprīlim.

Informatīvs seminārs 21.septembrī, plkst.14.00, Saldus pilsētas bibliotēkā - Saldū, Tūristu ielā 3.

Lasīt

Līdz 2. oktobrim jāpiesakās uz Erozijas platībām

12.09.2007

 

Atcerieties, ka līdz 2007. gada 2. oktobrim LAD-ā jāiesniedz iesniegums un bloku karte par iepriekš pieteiktajām Erozijas platībām. šajā gadā jaunas saistības par platībām netiks uzņemtas un atbalsts netiks piešķirts. Iesniedzot Agrovides pielikumu jau otro, trešo vai ceturto gadu, aizpildītais iesniegums kalpo kā apliecinājums saistību turpināšanai. Pretendējot uz Erozijas platībām, kārtējā gadā jānodrošina zaļās platības vismaz 70% no saimniecības LIZ un nedrīkst samazināt kopējo saistību platību. Ja Jūs vēlaties samazināt jau uzņemtās saistības, tad par samazināto daudzumu tās tiks pārtrauktas. Pārtraucot saistības vai arī atsavinot (pārdodot, atdodot, dāvinot u.tml.), pretendentam ir jāatmaksā LAD līdz šim saņemtais atbalsta apjoms. Gadījumā, ja erozijas saistības pārņem cits saimnieks, jāaizpilda saistību nodošanas veidlapa. Un saistību pārņēmējam līdz 2. oktobrim jāiesniedz pieteikums LAD. Saistību pārņemšana ir jāveic arī tad, ja pretendents maina statusu no fiziskas personas uz juridisku personu un otrādi.

Lasīt

Seminārs par ES atblasta iespējām Saldū

15.08.2007

28. augustā Saldū notiks informatīvs seminārs par atbalsta iespējām uzņēmējdarbības attīstībai. Seminārs notiks

Saldus pilsētas bibliotēkas konferenču zālē, Tūristu ielā 3, 3.stāvā, reģistrācija no plkst. 10.30, semināra sākums plkst. 11.00.

Seminārā piedalīsies:

  • VRAA (Valsts reģionālās attīstības aģentūra) pārstāve, kas stāstīs par ienākuma nodokļa atvieglojumiem īpaši atbalstāmajos reģionos (skat. sadaļu ES un valsts atbalsts/īpaši atbalstāmās teritorijas).
  • KRIC (Kurzemes reģionālā informācijas centra) darbinieku informācija par  LIAA (Latvijas investīciju un attīstības aģentūra) administrēto valsts atbalsta programmu "Atbalsts ieguldījumiem attīstībā īpaši atbalstāmajās teritorijās" (skat. sadaļu ES un valsts atbalsts/2007-13.g./LIAA),
  • LAD (Lauku atbalsta dienesta ) reģionālie pārstāvji stāstīs par Lauku attīstības plāna pasākumiem "Lauku saimniecību modernizācija" un "Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai".

Semināra darba kārtību skatīt mājas lapā www.kurzeme.lv, sadaļā ES struktūrfondu informācijas centrs.

Lasīt

Septembrī sāksies pieteikšanās Lauku attīstības programmas pirmajiem pasākumiem

14.08.2007

Lauksaimnieki pirmajiem diviem Lauku attīstības programmas 2007.-2013. gadam pasākumiem – „Lauku saimniecību modernizācija” un „Atbalsts uzņēmumu attīstībai un radīšanai” – varēs pieteikties jau no 3.septembra. Projektu pieteikumus pieņems un atbalsta finansējumu administrēs Lauku atbalsta dienests (LAD).

Lauksaimnieki ES atbalstam lauku saimniecību modernizācijai, kā arī atbalstam uzņēmumu radīšanai un attīstībai varēs pietiekties veselu mēnesi – no šā gada 3.septembra līdz 3.oktobrim. Tā būs šo atbalsta pasākumu projektu pieņemšanas pirmā kārta. Projektu izvērtēšanai paredzēti 5 mēneši. Pēc tam sekos pieteikumu pieņemšanas otrā kārta, kas provizoriski plānota no 2008.gada 1.janvāra līdz 31.janvārim.

Sīkāka informācija par atbalsta pasākumiem sadaļā ES atbalsts/2007.-2013. gads/ Lauku attīstības plāns.

Lasīt

Jaunums- Reprezentatīvs vieglais automobilis

11.07.2007

2007.gada 12.jūnijā stājas spēkā grozījumi likumā “Par uzņēmumu ienākuma nodokli”.

Likumā ar terminu “reprezentatīvs vieglais automobilis” saprot vieglo automobili, ja izpildās šādi nosacījumi:

1)   tā sēdvietu skaits, neskaitot vadītāja vietu, nepārsniedz astoņas vietas;

2)   tā vērtība bez pievienotās vērtības nodokļa pārsniedz 25 424 latus (ar PVN 30000 LVL);

3)   tas nav operatīvais transportlīdzeklis vai speciālais vieglais automobilis;

4)   tas nav vieglais automobilis, kas speciāli aprīkots, lai pārvadātu riteņkrēslos sēdošos invalīdus;

5)   tas nav jauns vieglais automobilis, kas tiek izmantots kā pilnvarotā automobiļu tirgotāja demonstrācijas automobilis.

Lasīt

Drīzumā būs pieejams atbalsts ieguldījumiem attīstībā īpaši atbalstāmajās teritorijās

25.06.2007

Vasarā plānots atvērt programmu "Atbalsts ieguldījumiem attīstībā īpaši atbalstāmajās teritorijās".

Finansējuma saņēmēji ir komersanti, kas reģistrēti un darbojas īAT un atbilst mazā komersanta statusam, vai mikro komersanta statusam (10 rajonu pilsētās - Bauska, Madona, Alūksne, Gulbene, Valka, Balvi, Preiļi, Krāslava, Ludza, Kuldīga.)

Atbalsta apjoms nevar pārsniegt 70 000 LVL 2007.-2009.gada programmēšanas perioda laikā.
Aktivitātes ietvaros maksimāli pieļaujamā atbalsta intensitāte ir 40-50%.

Sīkāka informācija: sadaļā ES atbalsts/2007.-13. gads/Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra

 

Lasīt

ES projektu pieteikumus sāks pieņemt septembrī

22.06.2007

Lauksaimnieki un lauku uzņēmēji pirmajiem diviem Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākumiem – „Lauku saimniecību modernizācija” un „Atbalsts uzņēmumu attīstībai un radīšanai” – varēs pieteikties no 3.septembra līdz 3. oktobrim. Tā būs šo atbalsta pasākumu projektu pieņemšanas pirmā kārta. Projektu izvērtēšanai paredzēti 5 mēneši. Pēc tam sekos pieteikumu pieņemšanas otrā kārta, kas plānota no 2008.gada 1.janvāra līdz 31.janvārim.

Sīkāka informācija par atbalsta pasākumiem sadaļā ES atbalsts/2007.-2013. gads/ Lauku attīstības plāns.

Lasīt

Aktuāla informācija par Lauku attīstībās plāna pasākumiem un papildus valsts tiešajiem maksājumiem

14.04.2007

2007. gada 13. aprīlī Saldū notika informatīvs seminārs par ES atbalsta nosacījumiem lauksaimniecībā, kurā uzstājās ZM valsts sekretāra vietnieks Aivars Lapiņš. Seminārā izmantotās prezentācijas ar aktuālāko informāciju ievietotas sadaļā ES un valsts atbalsts:

  1. Lauku attīstības programma 2007.-2013. gadam
  2. Papildus valsts tiešo maksājumu īstenošana Latvijā

Avots: Zemkopības ministrija

Lasīt

16. aprīlī sāksies pieteikšanās tiešajiem maksājumiem lauksaimniecībā

12.04.2007

Eiropas Savienības (ES) tiešajiem maksājumiem varēs pieteikties sākot ar 16.aprīli. Pieteikumus pieņems Lauku atbalsta dienesta (LAD) reģionālās lauksaimniecības pārvaldes līdz 15. maijam. Pieteikties platībamaksājumu atbalstam varēs arī vēl pēc tam – līdz 11.jūnijam, tikai jārēķinās, ka tad atbalsta apjoma samazinājums būs 1% par katru nokavēto dienu. šogad līdzšinējo astoņu atbalsta pasākumu vietā lauksaimniekiem būs pieejami 11 atbalsta pasākumi.

Lasīt

Lauku attīstības plāna pasākumi - no 2007. gada jūnija

03.04.2007

Lauku attīstības plāna prioritārie pasākumi - Lauku saimniecību modernizācija un nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības attīstība, iespējams maijā tikai tiks izsludināti "Latvijas Vēstnesī". Tas nozīmē, ka pieteikšanās šiem pasākumiem varētu sākties ne ātrāk kā jūnijā, un tā ilgs līdz jūlijam - vienu mēnesi.

Sīkāku informāciju skatīt sadaļās - ES atbalsts/2007.-2013. gads/Lauku attīstības plāna projekts/

  • Lauku saimniecību modernizācija, un
  • Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai

Lasīt

ES atbalsts- 2007. gada maijs

05.03.2007

Zemkopības ministrijā vēl joprojām nav apstiprināta Lauku attīstības programma 2007. - 2013. gadam.

Tas nozīmē, ka noteiktās 3 prioritārās programmas - Lauku saimniecību modernizācija, Lauksaimniecības un mežsaimniecības produktu pievienotās vērtības palielināšana (pārstrāde), Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai - varētu sākties 2007. gada maijā, nevis kā iepriekš bija noteikts aprīlis.

Lasīt

Jaunumi par Eiropas Savienības atbalstu enerģijas kultūraugiem

05.03.2007

šā gada pirmajā pusē lauksaimnieki varēs pieteikties Eiropas Savienības (ES) atbalsta saņemšanai par enerģijas kultūraugiem. Paredzēts, ka atbalsta apjoms būs 45 eiro uz hektāru, tomēr šis nosacījums var tikt proporcionāli samazināts, ja ES mērogā atbalstam pieteiks vairāk platības nekā noteiktais maksimums, kas ir 2 miljoni hektāru.

          Lauksaimnieki, kuri vēlēsies saņemt atbalstu, būs jānoslēdz izejmateriālu piegādes līgums ar atzītiem enerģijas kultūraugu savācējiem vai pirmajiem pārstrādātājiem.

           šobrīd Zemkopības ministrija (ZM) izstrādā Ministru Kabineta (MK) noteikumu projektus „Kārtība kādā administrē un uzrauga Eiropas Savienības atbalstu enerģijas kultūraugiem” un „Kārtība, kādā tiek piešķirts Eiropas Savienības atbalsts par enerģijas kultūraugiem”.

           Lai informētu par enerģijas kultūraugu atbalsta shēmas nosacījumiem visas tajā iesaistītās puses – audzētājus, savācējus un pirmos pārstrādātājus - Zemkopības ministrijā, Republikas laukumā 2, 7.martā, pulksten 15:00 tiek organizēta informatīva sanāksme.

 

Lasīt

22. februārī LEADER+ seminārs Saldū

21.02.2007

22. februārī plkst.13.00 Saldus rajona padomes zālē Saldū, Avotu ielā 12 "Saldus rajona attīstības biedrība" rīko informatīvu semināru LEADER+ veida aktivitāšu ieviešanai par tēmu „Vietējās iniciatīvas grupu projektu izstrāde (LEADER+ veida pasākums)”.
Semināra mērķauditorija: Saldus rajona vietējās iniciatīvu grupas (VIG) – biedrības un nodibinājumi, kas plāno iesniegt projektus Saldus rajona lauku attīstības stratēģiju īstenošanai.

Dienaskārtībā projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas prasības un citi nosacījumi, lai veiksmīgi iesniegtu projektu.

Sadaļā ES un valsts atbalsts/Pašlaik pieejams atbalsts/ELVGF/LEADER+ pieejams saraksts ar visām 16 vietējās rīcības grupām, kurās var iesniegt projektu iesniegumus.

Lasīt

Subsīdiju nolikums spēkā no 2007. gada 15. februāra

14.02.2007

2007. gada 14. februārī "Latvijas Vēstnesī" publicēti MK noteikumi Nr. 78 "Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai 2007.gadā un tā piešķiršanas kārtību", tie stājas spēkā 2007. gada 15. februārī. Tas nozīmē, ka ar 15. februāri iespējams iesniegt subsīdiju iesniegumus valsts atbalsta programmās. Marta sākumā Lauku Atbalsta Dienestos būs pieejamas subsīdiju grāmatiņas un iesniegumu formas.

Subsidiju nolikums pilnībā pieejams sadaļā Valsts un ES atbalsts/ Subsīdijas 2007.

Lasīt

Uzsākta LEADER+ pasākuma projektu iesniegumu pieņemšana

13.02.2007

2007.gada 9.februārī ir uzsākta vietējo iniciatīvas grupu projektu iesniegumu pieņemšana 10 vietējo rīcības grupu apstiprināto integrēto lauku attīstības izmēģinājumu stratēģiju ieviešanai.

Projektus var iesniegt vietējās iniciatīvas grupas (biedrības vai nodibinājumi), kuras atbilst sekojošiem kritērijiem: tās ir reģistrētas biedrību un nodibinājumu reģistrā; darbojas teritorijā, kura ir noteikta attiecīgajā attīstības stratēģijā; plāno īstenot kādu no attīstības stratēģijā paredzētajiem pasākumiem; kā arī atbilst aktivitātes "Integrētās lauku attīstības izmēģinājuma stratēģijas" izvirzītajām prasībām.

Projekti jāiesniedz vietējā rīcības grupā, kuras teritorijā darbojas vietējā iniciatīvas grupa, viena mēneša laikā no sludinājuma publicēšanas dienas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Kopējais atklāta konkursa pieejamais finansējums pasākuma ietvaros ir 1 650 000 lati. Maksimālā viena projekta attiecināmo izmaksu summa nedrīkst pārsniegt 5000 latu, bet vietējā rīcības grupa drīkst noteikt arī mazāku attiecināmo izmaksu summu.

Vietējā rīcības grupa izvērtēs projektu atbilstību attīstības stratēģijai, sniegs par to atzinumu un projektu iesniegumus nodos vērtēšanai LAD.

LAD savukārt vērtēs projektu iesniegumu atbilstību specifiskajam vērtēšanas kritērijam, veiks administratīvās atbilstības pārbaudi, izvērtēs atbilstību kvalitātes vērtēšanas kritērijiem un sagatavos lēmumu par projektu iesniegumu apstiprināšanu, kurš jāsaskaņo Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantijas fonda (ELVGF) vadības komitejā. Pozitīva lēmuma gadījumā LAD ar projekta iesniedzēju slēgs līgumu par finansējuma saņemšanu, un vietējā iniciatīvas grupa varēs uzsākt projekta īstenošanu.

Papildu informācija par vietējo rīcības grupu darbības teritorijām, pasākumiem un pieejamo finansējumu, projektu iesniegumu pieņemšanas kārtu skaitu, kā arī iesniegumu veidlapas ir pieejamas LAD mājas lapā www.lad.gov.lv, kā arī attiecīgajā vietējā rīcības grupā.

Preses relīze, publicēts "Latvijas Vēstnesī" 2007. gada 13. februārī

Lasīt

Par pieteikšanos valsts atbalstam lauksaimniecībā

06.02.2007

Zemkopības ministrija informē:

http://www.lv.lv/index.php?menu_body=DOC&id=152552&menu_left=LAIDIENS

(publicēts "Latvijas Vēstnesī" 06.02.2007.)

Lasīt

ES struktūrfondi - 2007. gada aprīlī.

26.01.2007

Zemkopības ministrija noteikusi 3 prioritārās programmas, kurās projektu pieteikumu pieņemšana varētu sākties ātrāk - 2007. gada aprīlī. Tās ir - Lauku saimniecību modernizācija, Lauksaimniecības un mežsaimniecības produktu pievienotas vērtības palielināšana (pārstrāde), Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai (tie nav Jaunie zemnieki). Pārējām programmām pieteikšanās varētu sākties tikai gada otrajā pusē, tas nozīmē, ka projekta aktivitātes varētu sākties tikai 2008. gadā, jo LAD plāno izskatīt projektus 6 mēnešus.

Plānots, ka katru gadu tiks izsludinātas 3 kārtas, un pieteikumu pieņemšana katrā kārtā ilgs 2 mēnešus. Tādā veidā tiks vienmērīgi sadalīti naudas līdzekļi līdz 2013. gadam.

Lasīt

Subsīdiju programmā - atbalsts lopkopībai - pēdējo reizi!!

26.01.2007

šī gada subsīdiju programmā Atbalsts lopkopības attīstībai tiek izsludināts pēdējo reizi! Tāpēc visiem lopkopjiem būtu aktīvi jāizmanto šis atbalsts. Sīkāka informācija - sadaļā ES un valsts atbalsts/Valsts atbalsts2007

Lasīt

Turpmāk arī maksās ES atbalstu par mazāk labvēlīgiem apvidiem

25.01.2007

Apkopojot lauksaimnieku un zemnieku organizāciju priekšlikumus, Zemkopības ministrija (ZM) radusi iespēju mainīt maksājumu kārtību, kas paredzēta sākotnējā Lauku attīstības programmas variantā sadaļā atbalstam mazāk labvēlīgo apvidu (MLA) zemniekiem.

"Pieredze sarunās ar Eiropas Komisiju iepriekšējā programmēšanas periodā 2004.-2006.gadā mums noteica pakāpeniski samazināt atbalstu saimniecībām, kas strādā mazāk labvēlīgos apvidos," skaidro zemkopības ministrs Mārtiņš Roze, "taču, veicot savus aprēķinus un izstrādājot Lauku attīstības programmu, mums tomēr vairāk jāņem vērā reālais stāvoklis Latvijas laukos, kas, protams, radikāli atšķiras no veco Eiropas Savienības dalībvalstu situācijas." Tādēļ Zemkopības ministrija radusi iespēju palielināt mazāk labvēlīgo apvidu paredzētās likmes Lauku attīstības programmā.

"Mūsu aprēķini liecina, ka programmas līdzekļus iespējams pārgrupēt un tādējādi ievērojami palielināt rekomendācijās paredzētos maksājumus," uzsver M.Roze. "Praksē tas nozīmē, ka līdz pat 2010.gadam mums būs iespēja saglabāt gandrīz tādus pašus maksājumu apjomus par hektāru, kas maksāti arī iepriekšējā plānošanas periodā - no 2004. līdz 2006.gadam. Tie būs būtiski lielāki par Lauku attīstības programmā sākotnēji paredzēto," saka zemkopības ministrs.

šobrīd Zemkopības ministrija veic pēdējos aprēķinus par MLA paredzētajām likmēm un maksājumu kārtību, bet jau tuvākajās dienās ministrija plāno jauno MLA maksājumu pieeju piedāvāt apspriešanai lauksaimnieku organizācijām un koalīcijas partneriem valdībā.

Zemkopības ministrijas Preses un sabiedrisko attiecību nodaļa

Lasīt

Būs jāveic iepirkumu procedūra, piesakoties valsts subsīdijām

23.01.2007

Saņemot atbalstu pasākumā ,,Atbalsts investīciju veicināšanai lauksaimniecībā”, turpmāk lauksaimniekiem būs jāveic iepirkuma procedūra. Iepriekšējos gados, saņemot valsts atbalstu investīciju pasākumiem, lauksaimniekiem iepirkuma procedūra nebija jāveic. Normatīvajā aktā noteikts, ka atbalsta saņēmējam iepirkuma procedūra nav jāveic, ja piegāžu, pakalpojumu vai būvdarbu paredzamā līgumcena ir mazāka par 5 000 latu bez pievienotās vērtības nodokļa.

Savukārt, ja piegāžu vai pakalpojumu paredzamā līgumcena tiek plānota apjomā no 5000 līdz 90 000 latiem, bet būvdarbu paredzamā līgumcena - no 5000 līdz 1 miljonam latu, tad šajos gadījumos būs jāpiemēro vienkāršota iepirkuma procedūra. Ja būvdarbu līguma paredzamā līgumcena ir 1 miljons latu vai lielāka, kā arī piegādes vai pakalpojumu līguma paredzamā līgumcena ir 90 tūkstoši latu vai lielāka, finansējuma saņēmējs nosūta uzaicinājumu publiskošanai Iepirkumu uzraudzības birojam (IUB), kas trīs darba dienu laikā šo paziņojumu ievieto savā interneta mājas lapā.

Plašāku informāciju par iepirkuma procedūru investīciju atbalsta saņemšanai, var saņemt IUB interneta mājas lapā www.iub.gov.lv.

Skat. sadaļu ES un valsts atbalsts

Lasīt

LEADER + pasākums - atbalsts lauku tūrismam Saldus rajonā.

23.01.2007

"Saldus rajona attīstības biedrība" saņēmusi atbalstu izstrādātajai "Saldus rajona lauku attīstības stratēģijai 2004.-2006.gadam" LVL 119 564.07 apmērā.  Atbalsts paredzēts: * Jaunu dabas un kultūras tūrisma produktu izveide - esošo objektu sakārtošana izmantošanai tūrisma vajadzībām, jaunu apskates objektu izveide ; * Tradicionālo kultūras mantojuma (dejas, dziesmas, mūzikas, rituāli, reģionāla rakstura ēdienu un dzērienu u.c.);  * Mācības tūrisma marketinga plāna izstrādei un rīcībām tūristu piesaistei.

Projektus var iesniegt nevalstiskas organizācijas (arī reliģiskas un politiskas), kas darbojas Saldus rajona teritorijā.  Finansējumu var saņemt - pamatlīdzekļu iegādei, celtniecībai, rekonstrukcijai, remontdarbiem, mācībām, mācību vizītēm, projektu administrēšanai. Maksimālais finansējuma apjoms vienam projektam ir 5000 LVL. Līdzfinansējums nav nepieciešams.  Stratēģijas īstenošana jāpabeidz līdz 2008. gada 30. jūnijam.

Informācija par projekta pieteikšanās termiņu tiks ievietota laikrakstā "Latvijas vēstnesis"un "Saldus Zeme", kā arī ievietota www.saldus.lv.

Plašāka informācija - sadaļā ES un valsts atbalsts/ Pašlaik pieejams atbalsts

Lasīt

Subsīdijas investīcijām

15.01.2007

Pieteikties atbalstam investīcijām varēs līdz 2007. gada 1. aprīlim, samaksu apliecinoši dokumenti būs jāiesniedz līdz 1. septembrim. Atbalsta likme: 25% - tehnikai. Maksimālā atbalsta summa vienam pretendentam - Ls 25000. Iesniegumi tiks vērtēti pēc prioritāriem kritērijiem. Pēc pašreizējās likumdošanas būs jāiesniedz arī iepirkumu procedūras dokumenti (t.sk. līgumi). šis projekts ir apstiprināts MK, jāgaida publikācija "Latvijas Vēstnesī", kad varēs iesniegt subsīdiju iesniegumus. 

Lasīt

Akcīzes nodokļa atmaksa 2007. gadā

15.01.2007

Akcīzes nodokļa atmaksas likme 2007. gadā ir Ls 0.178 par degvielas litru (100 litri par 1 ha LIZ). Mainīta akcīzes iesnieguma veidlapa; pašvaldības izziņa jāpievieno, iesniedzot atmaksas dokumentus pirmo reizi, pēc tam tikai - ja zemju platībās ir notikušas izmaiņas.

Lasīt

Skaidras naudas darījumi

15.01.2007

Ar 2007. gada 1. janvāri skaidras naudas darījumi starp nodokļu maksātājiem, izņemot fiziskās personas, vienā mēnesī nedrīkst pārsniegt Ls 10 000 (līdz šim bija Ls 3000). Skaidras naudas deklarācija jāiesniedz, ja darījumu kopsumma vienā mēnesī pārsniedz Ls 3000.

Soda sankcijas par skaidras naudas darījumu nedeklarēšanu noteiktas Adminstratīvo pārkāpumu kodeksā (APK).

Nedeklarēto darījumu summa - no Ls 3000 līdz Ls 10000 - 5 % apmērā no nedeklarētās summas; virs Ls 10000 - 15% apmērā no nedeklarētās summas. 

 

 

Lasīt

L/s neizmantotās zemes pirmreizēja apmežošana

15.01.2007

Mainītas atbalsta likmes, skat. sadaļu ES atbalsts

Lasīt

Mežu ekonomiskās vērtības uzlabošana

15.01.2007

Mainītas atbalsta likmes, skat. sadaļu ES atbalsts

Lasīt

Lauku saimniecību modernizācija

15.01.2007

LAP projektā mainīta atbalsta likme - 40% - investīcijām līdz EUR 50000 un būvniecībai, kā arī enerģijas ražošanas investīcijām, kas pārceltas šajā sadaļā no nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības sadaļas. skat. sadaļu ES atbalsts

Lasīt

Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem

09.01.2007

Lauku attīstības plāna projektā veiktas izmaiņas. Jaunos zemniekus nedalīs pēc ELV (Ekonomiskā lieluma vienība), tomēr atbalsta apjoms būs atkarīgs no uzņēmuma lieluma; saimniecības reģistrācija var tikt veikta 18 mēnešus pirma projekta iesniegšanas LAD-ā. skat. sadaļu ES atbalsts

Lasīt
1 2 3