Vārda dienas: Judīte, Guna
Arhīvs

ES atbalsts uzņēmējdarbībai laukos

Apstiprinātas izmaiņas pasākumā "Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai(ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošanu)" nosacījumos

2012.gada 20. martā, valdība apstiprināja Zemkopības ministrijas (ZM) izstrādātos grozījumus Ministru kabineta 2010. gada 9. februāra noteikumos Nr.132 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošanu)".

Pasākuma mērķis ir veicināt ar lauksaimniecību nesaistītu saimniecisko darbību vai nodarbinātību lauku teritorijā un dažādot ar lauksaimniecību nesaistītas aktivitātes.

Atbalsta pretendents var būt fiziska vai juridiska persona (arī uzņēmumi, kas nodarbojas ar lauksaimniecisku produktu ražošanu), kuras pamatkapitālā ir vairāk nekā 75 procenti privātā kapitāla daļu un kura atbilst mikrouzņēmuma definīcijai (līdz 10 darbiniekiem).

Atbalstu piešķir jaunu mikrouzņēmumu radīšanai un esošas saimnieciskās darbības attīstībai vai dažādošanai.

Atbalstāmo nozaru saraksts ir ļoti plašs - citu dzīvnieku audzēšana (sliekas, gliemeži u.c.); pārtikas produktu un dzērienu ražošana; ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde; apģērbu ražošana; ēku būvniecība; mēbeļu ražošana; automobiļu apkope un remonts; restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi; izbraukuma ēdināšana pēc pasūtījuma un citu ēdināšanas pakalpojumu darbības; pārējo individuālo pakalpojumu sniegšana (t.sk. frizieru un skaistumkopšanas pakalpojumi) u.c.

Projekta atbalsta intensitāte - 40% no kopējās attiecināmo izmaksu kopsummas mikrouzņēmumiem, kuri saistīti ar kurināmā ražošanu, savukārt pārējiem projekta atbalsta intensitāte ir 70% no kopējās attiecināmo izmaksu kopsummas.

Projekta ietvaros var iegādāties jaunu tehniku (arī mobilo tehniku), iekārtas, aprīkojumu un būvmateriālus, var būvēt un/vai rekonstruēt ēkas, kas saistītas ražotni vai pakalpojumu. Izmaiņas noteikumos stāsies spēkā pēc to publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.