Vārda dienas: Matīss, Modris, Mariss
Arhīvs

Sākumdeklarēšanās jeb "nulles deklarācija"

 Ar šo gadu ir ieviesta jauna deklarācija, t.s. "nulles deklarācija", kas VID-ā jāiesniedz no 1. marta līdz 1. jūnijam. Kam jāiesniedz deklarācija?

Persona, kura ir Latvijas pilsonis, Latvijas nepilsonis vai ārzemnieks (kuram izsniegta pastāvīgās uzturēšanās atļauja vai pastāvīgās uzturēšanās apliecība Latvijā) un vienlaikus Latvijas rezidents (fiziskā persona, kuras pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvijā,  kura uzturas Latvijā 183 dienas vai ilgāk jebkurā 12 mēnešu periodā, kas sākas vai beidzas taksācijas gadā, vai kura ir Latvijas pilsonis, ko ārzemēs nodarbina Latvijas valdība).
Izpildās viens no kritērijiem:
 • ārvalstīs vai Latvijā īpašumā vai kopīpašumā ir nekustamais īpašums vai tā daļas, ieskaitot arī to nekustamo īpašumu vai tā daļas, uz kuru persona nav nostiprinājusi īpašuma tiesības attiecīgās valsts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
 • ārvalstīs īpašumā vai kopīpašumā ir transportlīdzeklis (mehāniskais sauszemes vai ūdens) vai gaisa kuģis
 • īpašumā Latvijā ir kapitāla daļas, kuru kopējā iegādes vērtība pārsniedz 10 000 latus vai to ekvivalentu ārvalstu valūtā atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam valūtas kursam
 • īpašumā ārvalstīs ir kapitāla daļas
 • īpašumā Latvijā ir finanšu instrumenti, kuru kopējā iegādes vērtība pārsniedz 10 000 latus vai to ekvivalentu ārvalstu valūtā atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam valūtas kursam
 • ārvalstīs ir finanšu instrumenti
 • naudas (skaidras un bezskaidras naudas) uzkrājumu kopējā summa Latvijā un ārvalstīs, vai tikai Latvijā, vai tikai ārvalstīs pārsniedz 10 000 latus vai to ekvivalentu ārvalstu valūtā atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam valūtas kursam
 • privātajos pensiju fondos vai dzīvības apdrošināšanas (ar uzkrāšanu) visu uzkrāto līdzekļu kopējā summa Latvijā vai ārvalstīs pārsniedz 10 000 latus vai to ekvivalentu ārvalstu valūtā atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam valūtas kursam
 • Latvijā vai ārvalstīs ir neatmaksāti aizņēmumi (kredīti) vai citas parādsaistības, kuru kopējās summas neatmaksātā daļa pārsniedz 10 000 latus vai to ekvivalentu ārvalstu valūtā atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam valūtas kursam
 • persona Latvijā vai ārvalstīs ir izsniegusi aizdevumus vai tai ir citi prasījumi, kuru kopējās summas neatgūtā daļa pārsniedz 10 000 latus vai to ekvivalentu ārvalstu valūtā atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam valūtas kursam
 • īpašumā Latvijā vai ārvalstīs ir cits iepriekš neminēts īpašums (lieta vai lietu kopība), kura vērtība, pēc personas ieskatiem, pārsniedz 10 000 latus vai to ekvivalentu ārvalstu valūtā atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam valūtas kursam
Saskaņā ar VID skaidrojumu, lopu ganāmpulks šajā deklarācijā nav jānorāda.
Ir veiktas izmaiņas Administratīvo pārkāpumu kodeksā, kur paredzētas sodas sankcijas par deklarācijas neiesniegšanu - Ls 250. Tāpēc ir rūpīgi jāizvērtē, vai šis likums neattiecas uz ikvienu no mums.
Sīkāka informācija:
 • VID mājaslapā www.vid.gov.lv ;
 • zvanot uz VID Informatīvo tālruni 1898, izvēloties tēmu „Nodokļi”;
 • uzdodot jautājumu VID mājaslapā www.vid.gov.lv, sadaļā „Uzdot jautājumu VID, atsauksmes”;
 • klātienē ikvienā VID klientu apkalpošanas centrā.