Sākumdeklarēšanās jeb "nulles deklarācija"

02.04.2012

 Ar šo gadu ir ieviesta jauna deklarācija, t.s. "nulles deklarācija", kas VID-ā jāiesniedz no 1. marta līdz 1. jūnijam. Kam jāiesniedz deklarācija?

Persona, kura ir Latvijas pilsonis, Latvijas nepilsonis vai ārzemnieks (kuram izsniegta pastāvīgās uzturēšanās atļauja vai pastāvīgās uzturēšanās apliecība Latvijā) un vienlaikus Latvijas rezidents (fiziskā persona, kuras pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvijā,  kura uzturas Latvijā 183 dienas vai ilgāk jebkurā 12 mēnešu periodā, kas sākas vai beidzas taksācijas gadā, vai kura ir Latvijas pilsonis, ko ārzemēs nodarbina Latvijas valdība).
Izpildās viens no kritērijiem:
Saskaņā ar VID skaidrojumu, lopu ganāmpulks šajā deklarācijā nav jānorāda.
Ir veiktas izmaiņas Administratīvo pārkāpumu kodeksā, kur paredzētas sodas sankcijas par deklarācijas neiesniegšanu - Ls 250. Tāpēc ir rūpīgi jāizvērtē, vai šis likums neattiecas uz ikvienu no mums.
Sīkāka informācija: