Vārda dienas: Alma, Annemarija
Arhīvs

Izmaiņas skaidras naudas darījumu deklarēšanā

  

 

Detalizētāk izstrādāti nosacījumi, pēc kuriem VID ir tiesīgs apturēt nodokļu maksātāja saimniecisko darbību normatīvo aktu pārkāpumu gadījumos. Turpmāk arī citiem nodokļu maksātājiem būs jāuzmanās no šādiem uzņēmumiem, kuriem ir apturēta saimnieciskā darbība, jo, ja darījums pārsniegsLs 1000, šie izdevumi netiks uzskatīt par saimnieciskās darbības izdevumiem.

Avots: Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām"

 

 

"Latvijas Vēstnesī" 12.07.2012. publicēti grozījumi likumā par "Par nodokļiem un nodevām", kuri stājas spēkā ar 2012. gada 26. jūliju, taču nosacījumi par skaidras naudas darījumu ierobežojumiem attiecīgi vēlāk - ar 2013. gada 1. janvāri.

Nodokļu maksātāji, izņemot fiziskās personas, kuras nav individuālie komersanti, katru mēnesi līdz 15.datumam deklarē visus iepriekšējā mēneša laikā savstarpēji skaidrā naudā veiktos darījumus (neatkarīgi no tā, vai darījums notiek vienā operācijā vai vairākās operācijās), kuru summa pārsniedz 1000 (līdz šim 3000) latu. Nodokļu maksātājiem, izņemot fiziskās personas, kuras nav individuālie komersanti, nav atļauts veikt skaidrā naudā darījumus, kuru summa pārsniedz 5000 (līdz šim 10 000 latu) (neatkarīgi no tā, vai darījums notiek vienā operācijā vai vairākās operācijās).

Ar 2013. gada 1. janvāri līdz nākamā gada 1. februārim būs jādeklarē skaidras naudas darījumi virs Ls 2000 (par vienu operāciju) ar fiziskām personām, kurām nav jāreģistrē saimnieciskā darbība.

Detalizētāk izstrādāti nosacījumi, pēc kuriem VID ir tiesīgs apturēt nodokļu maksātāja saimniecisko darbību normatīvo aktu pārkāpumu gadījumos. Turpmāk arī citiem nodokļu maksātājiem būs jāuzmanās no šādiem uzņēmumiem, kuriem ir apturēta saimnieciskā darbība, jo, ja darījums pārsniegs Ls 1000, šie izdevumi netiks uzskatītI par saimnieciskās darbības izdevumiem.

Avots: Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām"