Vārda dienas: Judīte, Guna
Arhīvs

Subsīdijas 2010

 šodien Latvijas Vēstnesī publicēti un ar 12.02. stājas spēkā MK noteikumi Nr. 108 "Noteikumi par ikgadējo valsts atbalstu lauksaimniecībai un tā piešķiršanas kārtību".

Atbalsts paredzēts lopkopības attīstībai - 4130789 lati, augkopības attīstībai 137385 lati, pētījumiem, starptautiskai un savstarpējai sadarbībai - 534826 lati, kā arī tirgus veicinšānai 90000 lati, lauksaimniecības nozaru risku mazināšanai 168300 lati, atbalsts kredītprocentu daļējai dzēšanai - 1500000 lati, kredītprocentu starpības kompensēšanai - 100000 lati.

Atbalsts kredītprocentu daļējai dzēšanai tiek piešķirts jaunu un rekonstruējamu lauksaimnieciskās ražošanas būvju būvniecībai un to darbības nodrošināšanai nepieciešamo iekārtu un tehnoloģiskā aprīkojumaa (t.sk. programmatūras) iegādei. Atšķirībā no citiem gadiem atbalsts netiek piešķirts: 1. par traktortehnikas, piekabju un lauksaimniecībā izmantojamo tehnoloģisko agregātu iegādi; 2. par atsevišķu iekārtu un tehnoloģiskā aprīkojuma iegādi, ja tas nenotiek vienlaikus lauksaimnieciskās ražošanas būvju būvniecības vai rekonstrukcijas projekta ietvaros.

Atbalsta apmērs nepārsniedz trīs procentu gada kredītlikmi vai faktisko likmi, ja kredītprocentu likme ir mazāka par trīs procentiem.

Pieteikties atbalstam var līdz 2010.gada 1.martam, Lauku atbalsta dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē jāiesniedz: 1. iesniegumu; 2. kredītlīguma vai finanšu līzinga līguma kopiju; 3. grozītā kredītlīguma vai finanšu līzinga līguma kopiju, ja ir mainīti kredītlīguma vai finanšu līzinga līguma nosacījumi; 4. kredītiestādes vai finanšu līzinga devēja izziņu par 2009.gadā faktiski samaksātajiem kredītprocentiem latos. Ja norādīta mainīgā procentu likme, izziņā norāda gada vidējo procentu likmi. Ja šie dokumenti iesniegti iepriekšējos gados, tad jāiesniedz tikai trūkstošie - piem., izziņa no bankas, kas var būt datēta, sākot ar 12. februāri.

MK noteikumi un iesnieguma veidlapa atrodami sadaļā ES un valsts atbalsts/ Valsts atbalsts 2010.