LAD izsludina pieteikšanos divās ELFLA programmās

11.02.2010

Lauku atbalsta dienests izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākumiem: Tūrisma aktivitāšu veicināšana”. Piektās kārtas pieejamais publiskais finansējums – 3 000 000 LVL; Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana”. Ceturtās kārtas pieejamais publiskais finansējums ir 10 000 000 LVL. Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2010.gada 10.marta līdz 2010.gada 14.aprīlim.