Vārda dienas: Mintauts, Alfs, Bernadeta
Arhīvs

Mazākas nodevas uzņēmumu dibināšanai

    2010. gada 10. februārī stājas spēkā grozījumi MK noteikumos "Noteikumi par ierakstu izdarīšanas Uzņēmumu reģistra žurnālā un komercreģistrā, kā arī iesniedzamo dokumentu reģistrēšanas valsts nodevu", kas nosaka ka individuālā uzņēmuma reģistrēšanai maksājamā valsts nodeva ir 50 lati (līdz šim bija 100 latu). Tāpat par sabiedrības ar ierobežotu atbildību ierakstīšanu komercreģistrā jāmaksā 50 latu (līdz šim bija 100 latu), ja to dibina fiziskas personas (ne vairāk par piecām) un SIA pieteiktais valdes loceklis ir šīs sabiedrības dibinātājs.

    Vēl joprojām  nav apstprinātas izmaiņas par SIA samazināto pamatkapitālu, Komerclikumā paredzēts iekļaut jaunu SIA paveidu, kura atbilst noteiktām pazīmēm un kuras pamatkapitāls ir mazāks par 2000 latu. Tādus Komerclikuma grozījumus otrajā lasījumā atbalstījusi Saeimas atbildīgā komisija. Tādējādi, vienlaikus pastāvēs gan SIA ar vismaz 2000 latu pamatkapitālu un SIA ar pamatkapitālu - viens lats. Lai minētie Komerclikuma grozījumi stātos spēkā, tie vēl ir jāpieņem Saeimā 3 lasījumos. Precīzu datumu, kad Komerclikuma grozījumi stāsies spēkā, pašlaik ir grūti prognozēt. Tomēr ar Komerclikuma grozījumiem var tikt radīts arī pretējs efekts, nākotnē var pieaugt maksātnespējas procesu skaits, kuros parādnieks būs viena lata SIA.

    Aktualizēts arī jautājums par nesamērīgi augstajām cenām publikācijām valsts SIA "Latvijas Vēstnesis". Tieslietu ministrija ir sagatavojusi koncepciju par oficiālās elektroniskās publikācijas ieviešanu Latvijā, kas paredz jaunas aģentūras izveidi. Pašlaik spēkā prasība, ka par uzņēmuma reģistrēšanu obligāti jāpublicē informācija laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un publikācija maksā 24 latus. Saeimas Tautsaimniecības komisijas sēdē konstatēja, ka šīs izmaksas 70 reižu pārsniedz publikāciju pašizmaksu. Arī pats "Latvijas Vēstnesis" atzīst, ja varētu atteikties no drukas versijas, cena par publikācijām samazinātos par 18%. Saeima arī iecerējusi mikrosabiedrības pilnībā atbrīvot no maksas par publikācijām. Taču visas šīs ieceres ir jāapstiprina un kāds būs gala rezultāts un kad tas būs, šobrīd vēl grūti spriest.