Vārda dienas: Judīte, Guna
Arhīvs

No 5. maija pieteikšanās divās ES atbalsta programmās

Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludinājis  atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības (ES) Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākumam "Lauku saimniecību modernizācija". Astotās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2010.gada 5.maija līdz 2010.gada 30.decembrim vai līdz laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" publicētajam paziņojumam par kārtas noslēgumu saskaņā ar 2009.gada 20.oktobra MK noteikumu Nr.1209 13.2 punktu. 8. kārtas pieejamais publiskais finansējums lauku saimniecībām ir 41 499 120 LVL  un lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām (LPKS) ir 10 000 000 LVL.

Kā arī izsludināta atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu ES ELFLA un LAP pasākuma "Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošanu)" apakšpasākumam "Enerģijas ražošana no lauksaimnieciskas un mežsaimnieciskas izcelsmes biomasas". Otrās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2010.gada 5.maija līdz 2010.gada 7.jūnijam. 2. kārtas pieejamais publiskais finansējums - 15 000 000 LVL. Kārtā iesniegto projektu iesniegumu projektu īstenošanas beigu datums ir divu gadu laikā no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projektu iesniegumu apstiprināšanu. Projekta iesnieguma veidlapa un metodiskie norādījumi tās aizpildīšanai ir atrodami mājas lapā: www.lad.gov.lv, sadaļā ES atbalsts. Projektu iesniegumi jāiesniedz Lauku atbalsta dienesta Centrālajā aparātā Rīgā, Republikas laukumā 2, 1505. kabinetā, tālr. 67027873.

Avots: Lauku Atbalsta Dienests