Vārda dienas: Loreta, Dzidra, Gunita, Dzidris
Arhīvs

No 7. jūnija jāpiesakās akcīzes nodokļa atbrīvojumam


No šī gada jūlija spēkā stājas jauna kārtība, kura nosaka, ka lauksaimnieki turpmāk degvielu varēs iegādāties bez akcīzes nodokļa. Līdz šim nodokļa atmaksu administrēja Valsts ieņēmumu dienests (VID), tagad to veiks Lauku atbalsta dienests (LAD).

Lai saņemtu atbrīvojumu no akcīzes nodokļa dīzeļdegvielas iegādei, lauksaimniecības produkcijas ražotājam no š.g. 7.jūnija līdz 5.jūlijam LAD jāiesniedz iesniegums rakstiskā vai elektroniskā formātā.

Atbrīvojumu dīzeļdegvielai no akcīzes nodokļa varēs saņemt tie lauksaimniecības produkcijas ražotāji, kuri veic saimniecisko darbību, ir reģistrēti VID kā nodokļu maksātāji un, par lauksaimniecībā izmantojamās zemes apstrādi saņem vienoto platību maksājumu. šogad pirmo reizi atbrīvojumu no akcīzes nodokļa varēs saņemt arī par meža vai purva zemes apstrādāšanu, kurā kultivē dzērvenes vai mellenes.

Papildu nosacījumi turpmāk būs jāizpilda pastāvīgo pļavu un ganību vai aramzemē sēto ilggadīgo zālāju apsaimniekotājiem - jānodrošina minimālais lauksaimniecības dzīvnieku blīvums - vismaz 0,5 nosacītās liellopu vienības uz vienu atbalstam tiesīgo hektāru.

Iesnieguma veidlapa dīzeļdegvielas piešķiršanai http://www.lad.gov.lv/files/mk_444_p2.doc

 LAD aicina lauksaimniekus izmantot Elektronisko pieteikšanās sistēmu, kura ir ērta ne vien iesnieguma aizpildīšanai un iesniegšanai, bet arī praktiska, lai sekotu jau iepirktajam un vēl atlikušajam degvielas daudzumam.

LAD atgādina, ka līdz 2010.gada 30.jūnijam spēkā ir līdzšinējā akcīzes nodokļa atmaksas sistēma. Tā paredz šī gada pirmajā pusgadā atmaksāt ne vairāk kā 50 litrus dīzeļdegvielas par katru apstiprināto zemes hektāru, kuru var saņemt līdz 15.jūlijam iesniedzot iesniegumu VID.
Sīkāka informācija ir atrodama LAD mājas lapas www.lad.gov.lv sadaļā Akcīzes degviela

Avots:LAD