Piedāvājam juridiskās adreses nomu!

09.09.2010

Piedāvājam juridiskās adreses nomu Saldū, Tūristu ielā 1 - biroju ēkā! Juridiskās adreses noma ietver - korespondences saņemšanu un nodošanu klientam (ar SMS vai e-pastu), faksu saņemšanu un nosūtīšanu, fizisku biroja īri, kā arī pēc nepieciešamības citus pakalpojumus (lietvedība u.c.). Maksa mēnesī Ls 10.00, ja klients izmantojis uzņēmuma reģistrēšanas pakalpojumu un noslēdzis pastāvīgās grāmatvedības kārtošanas līgumu, tad juridiskās adreses noma - bez maksas!

Piedāvājam juridiskās adreses nomu Saldū, Tūristu ielā 1 - biroju ēkā! Juridiskās adreses noma ietver - korespondences saņemšanu un nodošanu klientam (ar SMS vai e-pastu), faksu saņemšanu un nosūtīšanu, fizisku biroja īri, kā arī pēc nepieciešamības citus pakalpojumus (lietvedība u.c.). Maksa mēnesī Ls 10.00, ja klients izmantojis uzņēmuma reģistrēšanas pakalpojumu un noslēdzis pastāvīgās grāmatvedības kārtošanas līgumu, tad juridiskās adreses noma - bez maksas!