Vārda dienas: Judīte, Guna
Arhīvs

Dienvidkurzemes RLP 5. novembrī noslēgsies projektu iesniegumu pieņemšana pasākumā "Lauku saimniecību modernizācija"

Astotajā kārtā projektu iesniegumu pieņemšana Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākumam "Lauku saimniecību modernizācija" notiek no 2010.gada 5.maija.

Dienvidkurzemes reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē iesniegto projektu reģistrētais publiskais finansējums 2010.gada 7.oktobrī sasniedzis 80 procentus no kārtai pieejamā publiskā finansējuma apmēra.

Lauku atbalsta dienests paziņo, ka saskaņā ar 20.10.2009. MK noteikumu Nr. 1209 13.2 punktu, projektu iesniegumu pieņemšana LAP pasākumam "Lauku saimniecību modernizācija" Dienvidkurzemes reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē turpināsies 30 kalendārās dienas no 2010.gada 7.oktobra līdz 2010.gada 5.novembrim.  

Avots:LAD