Vārda dienas: Judīte, Guna
Arhīvs

2011. gadā tiks atvērta programma "Tūrisma aktivitāšu veicināšana"

Lauku atbalsta dienests izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākumam "Tūrisma aktivitāšu veicināšana" saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 16.novembra noteikumiem Nr.1057 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Tūrisma aktivitāšu veicināšana"".

Projektu iesniegumu pieņemšanu notiks šādās kārtās:

  1. 6.kārta no 2011.gada 10.janvāra līdz 11.februārim ar kopējo publisko finansējumu 1 684 920 LVL (viens miljons seši simti astoņdesmit četri tūkstoši deviņi simti divdesmit lati) apmērā;
  2. 7.kārta no 2011.gada 14.februāra līdz 18.martam ar kopējo publisko finansējumu 1 684 920 LVL (viens miljons seši simti astoņdesmit četri tūkstoši deviņi simti divdesmit lati) apmērā;
  3. 8.kārta no 2011.gada 21.marta līdz 26.aprīlim ar kopējo publisko finansējumu 1 684 920 LVL (viens miljons seši simti astoņdesmit četri tūkstoši deviņi simti divdesmit lati) apmērā.

MK noteikumos atkal ir izmaiņas - atabalsta intensitāte ir konkrēti noteikta pa aktivitātēm, nevis pēc teritorijas attīstības indeksa kā bija iepriekš. Aktivitātēm - tūrisma pakalpojumu dažādošana, vides aizsardzības un energoefektivitātes paaugstināšanas investīcijām - 50%, pārējām aktivitātēm - 40%. Aktivitātēs iekļauta arī ēdināšanas bloka būvniecība, kā arī esošo kempingu un jaunatnes tūrisma mītņu koplietošanas viertuves, ēdamtelpas, tualetes un dušas būvniecība, iepriekš būvniecība nebija paredzēta.

Projekta īstenošanas vieta - visa Latvija, izņemot republikas pilsētas,
novadu teritoriālās vienības – pilsētas, kurās ir vairāk nekā 5000 iedzīvotāju un novadus, kas robežojas ar Rīgas pilsētas teritoriju.