Vārda dienas: Matīss, Modris, Mariss
Arhīvs

no 1. marta līdz 31. martam tiks atvērta "Lauku saimniecību modernizācijas" 9. kārta

Lauku atbalsta dienests izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu  ELFLA un LAP pasākumam "Lauku saimniecību modernizācija" saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 14.jūlija noteikumiem Nr.783 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursa veidā lauku un zivsaimniecības attīstībai" un Ministru kabineta 2010.gada 1.novembra noteikumiem Nr.1026 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Lauku saimniecību modernizācija"".

Devītās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2011.gada 1.marta līdz 31.martam.

MK noteikumos ir dažādas izmaiņas - atstāta 40 % atbalsta intensitāte tehnikas iegādei, izņemot Zemgales un Lielrīgas RLP. Būvniecības projektiem piensaimniecības sektorā papildus piemērojama 10 % atbalsta intensitāte. Zirgspēku aprēķinā tagad piemērojami 1,2 Zs uz 1 LIZ ha. Kā arī visiem ES projektiem tagad iespējams saņemt no LAD ES atbalstu arī tad, ja ir tikai samaksāta sava ieguldījuma daļa, ja tam piekrīt tehnikas piegādātajs.