Vārda dienas: Judīte, Guna
Arhīvs

Sākusies projektu iesniegumu pieņemšana programmā "Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana"

Lauku atbalsta dienests izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākumam "Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana"

Septītās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana pārstrādes uzņēmumiem un jauniem pārstrādes uzņēmumiem notiks no 2011.gada 13. jūnija līdz 2011.gada 15.jūlijam. Septītās kārtas pieejamais publiskais finansējums pārstrādes uzņēmumiem un jauniem pārstrādes uzņēmumiem ir LVL 15 000 000 (piecpadsmit miljoni) latu apmērā.

Septītās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana ražotājiem mājas apstākļos notiks no 2011.gada 13.jūnija līdz 2011.gada 29.decembrim. Septītās kārtas pieejamais publiskais finansējums ražotājiem mājas apstākļos ir 1 000 000 (viens miljons) latu apmērā.

Kārtā iesniegto projektu iesniegumu īstenošanas beigu datums ir divu gadu laikā no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu. Projektiem, kuru ietvaros tiek atbalstītas tikai jaunu iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana, projektu īstenošanas beigu datums ir viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Projektu iesniegumi jāiesniedz Lauku atbalsta dienesta Centrālajā aparātā Klientu apkalpošanas daļā, Rīgā, Republikas laukumā 2, 3.stāvā, 308.kabinetā (tālr. 67027693, 67027684), vai Lauku atbalsta dienesta reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs (reģionālo lauksaimniecības pārvalžu adreses ir atrodamas mājas lapā www.lad.gov.lv).