Vārda dienas: Dana, Dans, Danute, Edgars
Agrovide
  1. Bioloģiskās lauksaimniecības attīstība (BLA)
  2. Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos (BDUZ)
  3. Buferjoslu  ierīkošana (BI)
  4. Integrētās dārzkopības ieviešana un veicināšana (IDIV)
  5. Rugāju lauks ziemas periodā (RLZP)
  6. Lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšana ( LDGRS)