Vārda dienas: Vilhelms, Vilis
Enerģijas kultūras
  1. Līdz 15. aprīlim Latvijas Vēstnesī būs publicēti atzītie pārstrādātāji/ savācēji, kas drīkst no lauksaimniekiem pieņemt enerģijas kultūras. Atbalstu saņems tikai par atzītiem pārstrādātājiem/ savācējiem realizēto produkciju;
  2. līdz 15. maijam ar atzītu pārstrādātāju/ savācēju jānoslēdz līgums;
  3. līdz 15. maijam reizē ar pieteikšanos platībmaksājumiem jāaizpilda un LAD jāiesniedz arī speciāla forma, kurā jānorāda pārstrādātājs/ savācējs, ar kuru noslēgts līgums par enerģijas kultūru realizēšanu, līguma numurs, platība (ha) un apjoms (t), par kādu noslēgts līgums;
  4. novākto ražu jāpiegādā pārstrādātājiem/ savācējiem, līdz nākamā gada 1. martam;
  5. jāiesniedz deklarācija LAD, ka tik tiešām izpildītas visas līgumos noteiktās sastības līdz nākamā gada 1. aprīlim;
  6. atbalsta maksājumu par enerģijas kultūrām varēs saņemt, ticamākais, ne ātrāk kā nākamā gada maijā. Atbalsta apjoms vēl nav zināms.