Vārda dienas: Judīte, Guna
Mežu uzlabošana

Investīcijas mežā, lai paaugstinātu meža ekonomisko vērtību:

 

1. Jaunaudžu kopšana (mākslīgi un dabiski atjaunotās) -

       Izmaksu summa nepārsniedz  210 LVL/ha vienā kopšanas reizē

                                                  300 LVL/ha, ja vienlaicīgi ar nākotnes koku kopšanu veikta to atzarošana.

 

2. Mazvērtīgo mežaudžu nomaiņa - 840LVL/ha

3. Jauni instrumenti un aprīkojums, kas paredzēts jaunaudžu kopšanai un mazvērtīgu mežaudžu nomaiņai (ja īpašumā ir vismaz divi hektāri meža)- attiecināmo izmaksu summa nepārsniedz 3514 LVL vai 7028 LVL programmēšanas periodā. Projekta minimālais apjoms ir 500 EUR ekvivalents latos.

4. vispārīgās izmaksas – plāna izstrāde un skices sagatavošana nepārsniedz 8% no attiecināmo izmaksu summas.

Atbalsta intensitāte - 50% no attiecināmajām izmaksām.

Atbalsta intensitāte MLA - 60% no attiecināmajām izmaksām.

 

Jaunaudzi var kopt, atzarot, un kokus var stādīt pats atbalsta saņēmējs.

 Iesniegto projektu īstenošanas laiks ir 18 mēneši no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Kas ir mazvērtīga mežaudze?

MK noteikumi Nr. 1145