Vārda dienas: Judīte, Guna
Pusnaturālie

Atbalsts tiek piešķirts sekojošām aktivitātēm:

·        iekārtu, tehnikas un aprīkojumu iegāde;

·        ēku būvniecība un rekonstrukcija ;

·        nepieciešamo būvmateriālu iegāde;

·        ieguldījumi ilggadīgajos stādījumos.

 

Atbalsta maksimālais apjoms saimniecībai ir 1054 latu gadā, un tas tiek maksāts ne ilgāk kā 5 gadus pēc kārtas.

Atbalstu saskaņā ar šo pasākumu var saņemt fiziska vai juridiska persona, kura lielu daļu ražo patēriņam, taču daļu no saražotā arī realizē un kura:

  • veic saimniecisko darbību un sniedz pārskatu Valsts ieņēmumu dienestam (VID);
  • saimnieciskās darbības apgrozījums, neieskaitot subsīdijas, kas izmaksātas kā valsts vai ES atbalsts lauksaimniecībai un lauku attīstībai, par pēdējo noslēgto gadu ir vismaz 2108 latu  un nepārsniedz 7028 latu;
  • ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas veido vismaz 50 % no kopējās saimnieciskās darbības apgrozījuma;
  • pretendentam īpašumā ir vismaz 1 ha lauksaimniecībā izmantojamā zeme (LIZ), šī prasība neattiecas uz nozarēm, kuru specifika ļauj veikt lauksaimniecisko ražošanu bez zemes īpašuma; 

Attīstības plānā neto apgrozījuma pieaugums vismaz par 30% pirmo 3 gadu laikā.

 

Pretendents uz atbalstu pasākuma ietvaros nevar pieteikties, ja atbalsts daļēji naturālo saimniecību pārstrukturizācijai jau ir saņemts 2004.-2006.gada programmēšanas periodā.

 

MK noteikumi Nr. 668, 18.08.2008.