Vārda dienas: Judīte, Guna
Algas nodokļa grāmatiņas

Līdz 2009. gada 1. jūlijam algas nodokļu grāmatiņas izsniedz gan Valsts Ieņēmumu Dienests, gan pašvaldības. Pēc tam - tikai Valsts Ieņēmumu Dienests.

Ar 01.06.2014. tiks ieviestas elektroniskās algas nodokļu grāmatiņas.

Grāmatiņa pieejama elektroniski,

1) izmantojot VID EDS,

2) VID klientu apkalpošanas centrā (izmantojot datoru ar interneta pieslēgumu un VID konsultantu palīdzību)

3) papīra dokumenta formā VID klientu apkalpošanas centrā (VID darbinieks veiks izmaiņas VID informācijas sistēmā un izsniegs izdrukātu no VID informācijas sistēmas algas nodokļa grāmatiņas aktuālo informāciju)

Persona, ja tai nepieciešama grāmatiņa un tā nav bijusi izsniegta papīra formā līdz 31.05.2014., iesniedz VID iesniegumu par grāmatiņas piešķiršanu - VID informācijas sitēmā tiks izveidota grāmatiņa. Personām, kurām līdz 31.05.2014. ir izsniegtas grāmatiņas papīra formā, iesniegums par grāmatiņas piešķiršanu nav jāiesniedz.

Sākotnējā infomācija par galveno ienākuma gūšanas vietu 2014. jūnijā grāmatiņā tiks atzīmēta automātiski, ja:

- fiziskai personai no 01.01.2014. līdz 31.05.2014. nav mainījies darba devējs, kuram iesniegta grāmatiņa un

- fiziskai personai ir tikai viena ienākumu gūšanas vieta

Darba devējam vai citai institūcijai elektroniski, izmanotjot VID EDS, būs pieejama informācija par saviem darbiniekiem (tiem, kuri izvēlējušies nodokļa atvieglojumus piemērot pie konkrētā darba devēja) aktuāli piemērojamiem nodokļa atvieglojumiem, kurus darba ņēmējs ir apstiprinājis, ka informācija par tiem tiek sniegta darba devējam vai citam ienākuma izmaksātājam.

VID elektroniski informēs darba devēju vai citu ienākuma izmaksātāju par izmaiņām darbiniekam piemērojamos atvieglojumos, nosūtot informāciju uz e-pasta adresi, kas norādīta funkcionalitātē "Sarakste ar VID".