Vārda dienas: Vilhelms, Vilis

UR mājas lapā pieejams denominācijas kalkulators

Tā kā SIA informācija par daļas nominālvērtību un katram dalībniekam piederošo daļu skaitu tiek norādīta dalībnieku reģistrā, pārejai uz eiro būs nepieciešams veikt izmaiņas ne tikai statūtos, bet arī dalībnieku reģistrā.

Attiecīgie dokumenti ir jāiesniedz Uzņēmumu reģistram.

Lai izteiktu pamatkapitālu eiro, Uzņēmumu reģistrā jāiesniedz

šādi dokumenti:

1. Pieteikums izmaiņām (18.veidlapa);

2. Dalībnieku (akcionāru) sapulces protokola izraksts;

3. Pilna statūtu teksta jaunā redakcija - 1 eksemplārs;

4. Statūtu grozījumu teksts -1 eksemplārs;

5. SIA jāiesniedz arī dalībnieku reģistra nodalījums, kurā pamatkapitāla daļas nominālvērtība izteikta eiro, ja tāds jau nav iesniegts.

 Atgādinām, ka pamatkapitāla denominācija no latiem uz eiro ir jāveic līdz 2016.gada 30.jūnijam.