Arhīvs

Atbalsts īslaicīgai piena ražošanas samazināšanai

15.09.2016

 No šodienas, 15. septembra, Lauku Atbalsta Dienestā var pieteikties atbalstam par īslaicīgu piena ražošanas samazināšanu. Atbalstu izmaksās (kā kompensācijas maksājumu) par nepiegādāto piena daudzumu pirmajam pircējam laika periodā no 2016.gada 1.oktobra līdz 31.decembrim (samazināšanas periods) salīdzinājumā ar piegādāto piena daudzumu laika periodā no 2015.gada 1.oktobra līdz 31.decembrim (references periods). 
Atbalsta saņemšanas nosacījumi pirmajā pieteikšanās kārtā:
atbalstu var saņemt piena ražotājs (fiziska vai juridiska persona), kas 2016.gada jūlijā veicis piena piegādi pirmajam pircējam (neattiecas uz tiešo tirdzniecību); minimālajam piena piegādes plānotajam samazinājumam pirmajā samazināšanas periodā (01.10.2016. – 31.12.2016.) jābūt ne mazākam par 1 500 kg. Pieteikumi, kuros pieteiktais plānotais piena samazinājums būs mazāks par 1 500 kg, tiks noraidīti; plānotais samazinājums samazināšanas periodā nevar būt lielāks par 50% no piegādātā piena daudzuma references periodā (01.10.2015. – 31.12.2015.). Ja samazinājums būs lielāks, tad atbalstu izmaksās tikai par daudzumu, kas atbilst 50%. Tāpat, ja piena ražotājs ir pārtraucis piena ražošanu ar 2016.gada 1.augustu, viņš būs tiesīgs saņemt atbalstu ne vairāk ka par 50% no piegādātā piena daudzuma references periodā. {Pirmajai kārtai pieteikšanās termiņš - 21. septembris līdz plkst. 13.00. Atbalstu 140 EUR par tonnu izmaksās par plānoto vai faktisko samazinājumu (“nepiegādāto” piena daudzumu) atkarībā no tā, kurš būs mazāks.