Vārda dienas: Anrijs, Arkādijs
not_paraksti

 

No jauna ir noteikti vairāki gadījumi, kad parakstu apliecināšana ar zvērināta notāra vai Uzņēmumu reģistra valsts notāra piesaistīšanu, vai dokumenta parakstīšana ar drošu elektronisko parakstu ir obligāta. Turpmāk notariāli apliecināts personas paraksts būs nepieciešams uz pieteikuma par:
 • komersanta ierakstīšanu komercreģistrā;
 • personālsabiedrības biedra ar pārstāvības tiesībām maiņu vai pārstāvības tiesību izmaiņām;
 • prokūras izdošanu, atsaukšanu vai tās apjoma izmaiņām;
 • personālsabiedrības likvidatora iecelšanu vai atsaukšanu;
 • kā arī visiem iesniegtajiem pieteikumiem, ja tas būs paredzēts kapitālsabiedrības statūtos vai personālsabiedrības iepriekš komercreģistra iestādei iesniegtā visu biedru parakstītā pieteikumā.
 
Tāpat notariāli apliecināts personas paraksts nepieciešams šādiem pieteikumam pievienojamiem dokumentiem:
 • SIA dalībnieku sapulces vai padomes sēdes protokola vai tā izraksta, ja pieņemts lēmums par attiecīgās kapitālsabiedrības valdes locekļa ievēlēšanu vai atsaukšanu;
 • AS akcionāru sapulces protokola vai tā atvasinājuma, ja pieņemts lēmums par padomes locekļa ievēlēšanu vai atsaukšanu;
 • kapitālsabiedrības dalībnieku (akcionāru) sapulces protokola vai tā atvasinājuma un kapitālsabiedrības pilna statūtu teksta jaunajā redakcijā, ja pieņemts lēmums par kapitālsabiedrības statūtu grozījumiem;
 • kapitālsabiedrības dalībnieku (akcionāru) sapulces protokola vai tā atvasinājuma, ja pieņemts lēmums par kapitālsabiedrības likvidatora ievēlēšanu vai atsaukšanu;
 • SIA dalībnieku reģistra nodalījuma;
 • personas piekrišanas ieņemt kapitālsabiedrības valdes locekļa amatu, izņemot gadījumu, kad valdes locekļa piekrišana ietverta pieteikumā komercreģistra iestādei un viņa paraksts uz pieteikuma apliecināts notariāli;
 • personas piekrišanas ieņemt komercsabiedrības likvidatora amatu;
 • visiem AS padomes sēdes protokoliem vai to atvasinājumiem, ja tas paredzēts AS statūtos.
 • visiem kapitālsabiedrības dalībnieku (akcionāru) sapulces protokoliem, ja tas paredzēts kapitālsabiedrības statūtos.