Vārda dienas: Anrijs, Arkādijs
sap_prot

 

SIA dalībnieku sapulces protokola un lēmuma parakstīšanai ir izvirzīta papildu prasība, turpmāk protokols būs jāparaksta ne tikai sapulces vadītājam un protokolētājam, bet arī vismaz vienam sapulces ievēlētam dalībniekam, kas būs protokola pareizības apliecinātājs, savukārt lēmums, ja tas iesniedzams Uzņēmumu reģistram, būs jāparaksta ne tikai sapulces vadītājam, bet arī vismaz vienam dalībniekam, kas ievēlēts par lēmuma pareizības apliecinātāju.
 
AS akcionāru sapulces protokola parakstīšanai ir samazināts minimālais akcionāru skaits, kas apliecina protokola pareizību. AS akcionāru sapulces protokolu bez akcionāru sapulces vadītāja un sekretāra turpmāk vajadzēs parakstīt vismaz vienam sapulces ievēlētam akcionāram.
 
Protokolu vai lēmumu atvasinājumu pareizība būs jāapliecina tām pašām personām, kuras būs parakstījušas attiecīgā dokumenta oriģinālu.
 
Kapitālsabiedrības statūtos var noteikt, ka dalībnieku (akcionāru) sapulces norisi apliecina zvērināts notārs. Tādā gadījumā komercreģistra iestādei būs jāiesniedz notariālā akta grāmatas izraksts no kapitālsabiedrības dalībnieku (akcionāru) sapulces protokola vai lēmuma.