Vārda dienas: Alma, Annemarija
Arhīvs

no 2012.gada 7. maija varēs pieteikties ES atbalstam programmā "Uzņēmumu radīšana un attīstība"

Lauku atbalsta dienests izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākumam "Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošanu)"

Astotās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2012.gada 7.maija līdz 2012.gada 7.augustam vai līdz laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" publicētajam paziņojumam par kārtas noslēgumu.

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks darba dienās no plkst. 8.30 līdz plkst. 17.00.

Astotās kārtas pieejamais publiskais finansējums:

1) aktivitātei, kas saistīta ar kurināmā ražošanu no lauksaimniecības un mežsaimniecības produktiem - 2 000 000 LVL (divi miljoni lati);

2) pārējām aktivitātēm - 18 000 000 LVL (astoņpadsmit miljoni lati).

Iesniegto projektu īstenošanas beigu datums, ja tiek veiktas investīcijas ražošanas pamatlīdzekļu iegādei ir viens gads, ja tiek veikta būvniecība un rekonstrukcija - divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Avots: LAD