Vārda dienas: Diāna, Dina, Dins

SIA "Agande Finanses" darbojas kopš 2004. gada jūnija.

Galvenie darbības virzieni - grāmatvedības, ekonomikas un juridisko pakalpojumu sniegšana.

SIA "Agande Finanses" priekšrocība - komplekss pakalpojums: sabiedrības dibināšana, grāmatvedības apkalpošana, biznesa plāna izstrāde, ekonomiskās analīzes veikšana, kā arī apdrošināšanas polišu izdošana un dažādi tehniskie piedāvājumi - kopēšana, dokumentu iesiešana u.c. Tas viss vienuviet - pie mums!

Izmantojot mūsu pakalpojumus, jums vairāk laika un līdzekļu atliks sava uzņēmuma veiksmīgai darbībai. Jūs ietaupiet savu naudu, jo par darbinieku kvalifikācijas celšanu un nodokļu likumdošanas bāzes uzturēšanu,  darba vietas iekārtošanu maksājam mēs!

 

Jaunumi
Arhīvs

ES ATBALSTS 2018. GADĀ

06.02.2018

 LAD prognozes par plānotajām investīcijām. 

Pasākumu kārtas apkopotas tabulā (informācija var tikt precizēta):

2018.gada provizoriskās LAP pasākumu kārtas

Ieguldījumi materiālajos aktīvos

Oktobris
Novembris

Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība

6.1 Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai
Nav plānots

6.3 Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības
Nav plānots

6.4 Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā

Marts
Aprīlis

Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā (8.5.)

Februāris
Marts

Ražotāju grupu un organizāciju izveide

Aprīlis
Maijs

Sadarbība

16.1. Atbalsts Eiropas Inovāciju partnerības lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projektu īstenošanai
Februāris
Marts

16.2 Atbalsts jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei
Februāris
Marts
Avots:LAD

Lasīt

Nodokļu reforma 2018

01.02.2018

Sveicieni 2018. gadā! Esam Nodokļu reformas pārņemtas, skaidrojot klientiem, kura nodokļa (IIN vai UIN) maksātājam katram ir izdevīgāk būt ("izdevīgāk" nodokļa apmēra ziņā!), mēģinot pielāgoties jaunajai algu rēķināšanas sistēmai un joprojām apmeklējot seminārus, kuros joprojām var uzzināt ko jaunu. 
Komentārs par algu aprēķinu - gada beigās jebkurš darba ņēmējs nekad nezinās, vai viņam ir nodokļa pārmaksa, vai viņš ir parādā valstij (izņēmums varētu būt darba ņēmējs ar minimālo algu un vienīgo darba vietu un bez jebkādiem citiem ieņēmumiem, tur tā kā nevajadzētu būt pārsteigumiem). Tieši tāpēc pat ir silts ieteikums, ja bez darba algas ir vēl citi ieņēmumi, iesniegt iesniegumu darba vietā par to, lai piemēro 23% likmi, lai gada beigās darba ņēmējs nebūtu parādā valstij! Atgādinu, ka atvieglojums par apgādājamo ir EUR 200, taču šo atvieglojumu nevar piemērot, ja alga ir lielāka par 1666 EUR mēnesī. Tad ir jāgaida gada beigas, lai atgūtu IIN pārmaksu. Atceramies, ka no šī gada pensionārs arī var iesniegt algas nodokļu grāmatiņu darba vietā, ja viņš strādā! Līdz šim tāda iespēja nebija. Minimālā alga ir 430 EUR (bruto) un minimālā stundas tarifa likme katram mēnesim ir aprēķināta (no EUR 2,337-2,6875). Bet viss interesantākais jau mums būs pēc gada, kad iesniegsim savas gada deklarācijas! 

Lasīt

Līdz 7. decembrim var pieteikties ES atbalstam

29.11.2017

 Pieejams finansējums pasākumā “Ieguldījumi materiālajos aktīvos” 
No šā gada 2017. gada 7. novembra līdz 7. decembrim var pieteikties atbalsta saņemšanai trīs investīciju atbalsta pasākumos "Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās", "Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē" un "Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā".
Atbalsta likme līdz 60%. 
Papildus atbalsta intensitāte 10% šajā kārtā ir: graudaugu kombainu iegādei, augļkopības, dārzkopības nozares būvēm, ēkām, graudu kaltei, ja izmanto atjaunojamos energoresursus, kā arī zālēdāju projektiem un jaunajiem lauksaimniekiem, veicot būvniecību vai pārbūvi. 
Sīkāka info: Agnese tel. 28633520, Ieva 29322257

Lasīt