Vārda dienas: Jautrīte, Kamila, Digna

SIA "Agande Finanses" darbojas kopš 2004. gada jūnija.

Galvenie darbības virzieni - grāmatvedības, ekonomikas un juridisko pakalpojumu sniegšana.

SIA "Agande Finanses" priekšrocība - komplekss pakalpojums: sabiedrības dibināšana, grāmatvedības apkalpošana, biznesa plāna izstrāde, ekonomiskās analīzes veikšana, kā arī apdrošināšanas polišu izdošana un dažādi tehniskie piedāvājumi - kopēšana, dokumentu iesiešana u.c. Tas viss vienuviet - pie mums!

Izmantojot mūsu pakalpojumus, jums vairāk laika un līdzekļu atliks sava uzņēmuma veiksmīgai darbībai. Jūs ietaupiet savu naudu, jo par darbinieku kvalifikācijas celšanu un nodokļu likumdošanas bāzes uzturēšanu,  darba vietas iekārtošanu maksājam mēs!

 

Jaunumi
Arhīvs

Lauku atbalsta dienests no 2018. g. 18. jūnija līdz 18. jūlijam izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu apakšpasākumā "Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā"

05.06.2018

 Trešās kārtas pieejamais publiskais finansējums pieejams vairākām aktivitātēm:

  • "Ar lauksaimniecību nesaistītu darbību attīstība" un "Ar lauksaimniecību nesaistītu saimniecisko darbību dažādošana" 11,99 miljonu eiro apmērā;
  • "Tūrisma aktivitāšu veicināšana" 10 miljonu eiro apmērā.

Finansējums ir sadalīts pēc reģionalizācijas principa.

Pasākuma mērķis ir veicināt ar lauksaimniecību nesaistītu saimniecisko darbību un nodarbinātību lauku teritorijā, kā arī dažādot ar lauksaimniecību nesaistītas aktivitātes, lai attīstītu alternatīvus ienākumu avotus un palielinātu ienākumu līmeni lauku reģionos.

Iesniegto projektu īstenošanas beigu datums, ja tiek ieguldītas investīcijas pamatlīdzekļu iegādei – viens gads no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesniegumu apstiprināšanu, ja tiek veikta būvniecība, pārbūve un iegādāti ražošanas pamatlīdzekļi – divi gadi no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Plānošanas periodā vienai ar atbalsta pretendentu saistīto personu grupai kopējā attiecināmo izmaksu summa nepārsniedz 700 000 euro;

Vienam atbalsta pretendentam programmēšanas periodā pieejamais maksimālais attiecināmo izmaksu apmērs tiek aprēķināts, nepārsniedzot atbalsta pretendenta neto apgrozījumu no saimnieciskās darbības pēdējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas vairāk kā trīs reizes.

ATTIECINĀMĀS IZMAKSAS:

jaunu ražošanai un pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo pamatlīdzekļu iegāde;

mobilas tehnikas (mehāniskā vai velkamā transportlīdzekļa) iegāde, kas obligāti reģistrējama Ceļu satiksmes drošības direkcijā vai Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrā;

jaunas būvniecības vai pārbūves projektu izmaksas;

būvmateriālu iegādes izmaksas;

vispārējās izmaksas, bet ne vairāk kā 7% no būvniecības tāmē iekļauto attiecināmo izmaksu kopsummas, nepārsniedzot 5 000 euro.

Sīkāka info: Agnese 28633520 un Ieva 29322257

Lasīt

AKTUĀLI PAR PENSIJU FONDIEM!

15.03.2018

 Vai tu seko līdzi savam 2. pensiju līmenim?! Pārsteidzoši daudzi to nedara, kaut gan 2.pensiju fonda līdzekļi ir Tava nauda, kuru saņemsi vecumdienās! Un, ja ir zems ienesīgums vai pat ienesīguma nav, tad tā ir tikai katra paša atbildība par savām vecumdienām! 
Pensiju pārvaldītāju var mainīt vienu reizi gadā, un to var katrs mājās izdarīt www/latvija.lv, informāciju par pensiju fondiem var iegūt arī mājas lapā www.manapensija.lv.
Turpinot pensiju tēmu, ir arī brīvprātīgās iemaksas katram savā privātajā pensiju fondā (3. pensiju līmenis) vai līdzvērtīgs produkts ir dzīvības apdrošināšana ar uzkrāšanu! 
Atgriežoties pie 3. pensiju līmeņa, der zināt, ka Tev ir tiesības interesēties par fonda darbību, iegūt pilnīgu pārskatu par tā finansiālās darbības rezultātiem.
Ja Tevi neapmierina izvēlētā pensiju fonda darbība, Tev ir tiesības pārskaitīt uzkrāto pensijas kapitālu uz citu pensiju fondu.
Kad darba devējs veic iemaksas privātajā pensiju fondā Tavā labā, viņam ir tiesības uz visiem likumdošanā paredzētajiem sociālā, iedzīvotāju ienākuma un uzņēmuma ienākuma nodokļu atvieglojumiem.
Ja iemaksas privātajā pensiju fondā veic Tu pats, tad arī Tev ir tiesības saņemt likumdošanā paredzētos iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumus. Pēc attiecīgā gada beigām iesniedzot Valsts ieņēmumu dienestā Gada ienākumu deklarāciju! 
Arī mēs sekojam līdzi 2.,3. pensiju līmeņa aktualitātēm. 
!!! Diemžēl šobrīd Latvijā 2. pensiju līmenis nemantojas, bet....... ja pensionējoties VSAA piesakās uz Mūža polisi, tad Tavs 2. pensiju līmenis mantosies! Diemžēl daudzi to nezina! Jautā par to droši VSAA! Viņi to zin, tikai iespējams dažreiz noklusē! Sīkāka info http://www.laa.lv/…/apdrosinas…/muza-pensijas-apdrosinasana/ !!!
Jautā droši arī mums! Tel. nr. 28633520, Agnese

Lasīt

ES ATBALSTS 2018. GADĀ

06.02.2018

 LAD prognozes par plānotajām investīcijām. 

Pasākumu kārtas apkopotas tabulā (informācija var tikt precizēta):

2018.gada provizoriskās LAP pasākumu kārtas

Ieguldījumi materiālajos aktīvos

Oktobris
Novembris

Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība

6.1 Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai
Nav plānots

6.3 Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības
Nav plānots

6.4 Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā

Marts
Aprīlis

Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā (8.5.)

Februāris
Marts

Ražotāju grupu un organizāciju izveide

Aprīlis
Maijs

Sadarbība

16.1. Atbalsts Eiropas Inovāciju partnerības lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projektu īstenošanai
Februāris
Marts

16.2 Atbalsts jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei
Februāris
Marts
Avots:LAD

Lasīt