Vārda dienas: Ingmārs, Ernestīne, Akvelīna

SIA "Agande Finanses" darbojas kopš 2004. gada jūnija.

Galvenie darbības virzieni - grāmatvedības, ekonomikas un juridisko pakalpojumu sniegšana.

SIA "Agande Finanses" priekšrocība - komplekss pakalpojums: sabiedrības dibināšana, grāmatvedības apkalpošana, biznesa plāna izstrāde, ekonomiskās analīzes veikšana, kā arī apdrošināšanas polišu izdošana un dažādi tehniskie piedāvājumi - kopēšana, dokumentu iesiešana u.c. Tas viss vienuviet - pie mums!

Izmantojot mūsu pakalpojumus, jums vairāk laika un līdzekļu atliks sava uzņēmuma veiksmīgai darbībai. Jūs ietaupiet savu naudu, jo par darbinieku kvalifikācijas celšanu un nodokļu likumdošanas bāzes uzturēšanu,  darba vietas iekārtošanu maksājam mēs!

 

Jaunumi
Arhīvs

AKTUĀLI PAR PENSIJU FONDIEM!

15.03.2018

 Vai tu seko līdzi savam 2. pensiju līmenim?! Pārsteidzoši daudzi to nedara, kaut gan 2.pensiju fonda līdzekļi ir Tava nauda, kuru saņemsi vecumdienās! Un, ja ir zems ienesīgums vai pat ienesīguma nav, tad tā ir tikai katra paša atbildība par savām vecumdienām! 
Pensiju pārvaldītāju var mainīt vienu reizi gadā, un to var katrs mājās izdarīt www/latvija.lv, informāciju par pensiju fondiem var iegūt arī mājas lapā www.manapensija.lv.
Turpinot pensiju tēmu, ir arī brīvprātīgās iemaksas katram savā privātajā pensiju fondā (3. pensiju līmenis) vai līdzvērtīgs produkts ir dzīvības apdrošināšana ar uzkrāšanu! 
Atgriežoties pie 3. pensiju līmeņa, der zināt, ka Tev ir tiesības interesēties par fonda darbību, iegūt pilnīgu pārskatu par tā finansiālās darbības rezultātiem.
Ja Tevi neapmierina izvēlētā pensiju fonda darbība, Tev ir tiesības pārskaitīt uzkrāto pensijas kapitālu uz citu pensiju fondu.
Kad darba devējs veic iemaksas privātajā pensiju fondā Tavā labā, viņam ir tiesības uz visiem likumdošanā paredzētajiem sociālā, iedzīvotāju ienākuma un uzņēmuma ienākuma nodokļu atvieglojumiem.
Ja iemaksas privātajā pensiju fondā veic Tu pats, tad arī Tev ir tiesības saņemt likumdošanā paredzētos iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumus. Pēc attiecīgā gada beigām iesniedzot Valsts ieņēmumu dienestā Gada ienākumu deklarāciju! 
Arī mēs sekojam līdzi 2.,3. pensiju līmeņa aktualitātēm. 
!!! Diemžēl šobrīd Latvijā 2. pensiju līmenis nemantojas, bet....... ja pensionējoties VSAA piesakās uz Mūža polisi, tad Tavs 2. pensiju līmenis mantosies! Diemžēl daudzi to nezina! Jautā par to droši VSAA! Viņi to zin, tikai iespējams dažreiz noklusē! Sīkāka info http://www.laa.lv/…/apdrosinas…/muza-pensijas-apdrosinasana/ !!!
Jautā droši arī mums! Tel. nr. 28633520, Agnese

Lasīt

ES ATBALSTS 2018. GADĀ

06.02.2018

 LAD prognozes par plānotajām investīcijām. 

Pasākumu kārtas apkopotas tabulā (informācija var tikt precizēta):

2018.gada provizoriskās LAP pasākumu kārtas

Ieguldījumi materiālajos aktīvos

Oktobris
Novembris

Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība

6.1 Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai
Nav plānots

6.3 Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības
Nav plānots

6.4 Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā

Marts
Aprīlis

Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā (8.5.)

Februāris
Marts

Ražotāju grupu un organizāciju izveide

Aprīlis
Maijs

Sadarbība

16.1. Atbalsts Eiropas Inovāciju partnerības lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projektu īstenošanai
Februāris
Marts

16.2 Atbalsts jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei
Februāris
Marts
Avots:LAD

Lasīt

Nodokļu reforma 2018

01.02.2018

Sveicieni 2018. gadā! Esam Nodokļu reformas pārņemtas, skaidrojot klientiem, kura nodokļa (IIN vai UIN) maksātājam katram ir izdevīgāk būt ("izdevīgāk" nodokļa apmēra ziņā!), mēģinot pielāgoties jaunajai algu rēķināšanas sistēmai un joprojām apmeklējot seminārus, kuros joprojām var uzzināt ko jaunu. 
Komentārs par algu aprēķinu - gada beigās jebkurš darba ņēmējs nekad nezinās, vai viņam ir nodokļa pārmaksa, vai viņš ir parādā valstij (izņēmums varētu būt darba ņēmējs ar minimālo algu un vienīgo darba vietu un bez jebkādiem citiem ieņēmumiem, tur tā kā nevajadzētu būt pārsteigumiem). Tieši tāpēc pat ir silts ieteikums, ja bez darba algas ir vēl citi ieņēmumi, iesniegt iesniegumu darba vietā par to, lai piemēro 23% likmi, lai gada beigās darba ņēmējs nebūtu parādā valstij! Atgādinu, ka atvieglojums par apgādājamo ir EUR 200, taču šo atvieglojumu nevar piemērot, ja alga ir lielāka par 1666 EUR mēnesī. Tad ir jāgaida gada beigas, lai atgūtu IIN pārmaksu. Atceramies, ka no šī gada pensionārs arī var iesniegt algas nodokļu grāmatiņu darba vietā, ja viņš strādā! Līdz šim tāda iespēja nebija. Minimālā alga ir 430 EUR (bruto) un minimālā stundas tarifa likme katram mēnesim ir aprēķināta (no EUR 2,337-2,6875). Bet viss interesantākais jau mums būs pēc gada, kad iesniegsim savas gada deklarācijas! 

Lasīt