Vārda dienas: Judīte, Guna
Arhīvs

No 12. aprīļa sāks pieņemt pieteikumus ES atbalsta pasākumā "Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai"

Lauku atbalsta dienests izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākumam „Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošanu)” saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 9.februāra noteikumiem Nr.132 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam „Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošanu"".

Sestās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2010.gada 12.aprīļa līdz 2010.gada 13.maijam. Sestās kārtas pieejamais publiskais finansējums – 6 000 000 LVL (seši miljoni lati). Atbalsts paredzēts dažāda veida ražošanai un pakalpojumu sniegšanai, kas nav saistīti ar lauksaimniecību, atbalstu var saņemt gan jauni, gan esoši uzņēmumi. Atbalsts jaunu uzņēmumu radīšanai - 50% no attiecināmām izmaksām, esošiem uzņēmumiem, kā arī nozarēm, kas saistītas ar kurināmā ražošanu no lauksaimniecības un mežsaimniecības produktiem (malka, šķelda, kokogles, granulas, briketes), lai attīstītu esošo saimniecisko darbību, izņemot biogāzes iegūšanu un tās transformēšanu siltumenerģijā - 40% no attiecināmām izmaksām.