Vārda dienas: Alma, Annemarija
Arhīvs

2011. g. 16. februārī stājas spēkā MK noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai 2011. gadā.

šodien, 16.02.2011., stājas spēkā MK not. Nr. 105 "Noteikumi par ikgadējo valsts atbalstu lauksaimniecībai un tā piešķiršanas kārtību". Atbalsts 2011.gadā ietver finansējumu 6 184 729 latu apmērā šādiem atbalsta pasākumiem:
1. lopkopības attīstībai – 2 397 289 lati: (1. ciltsdarbam un dzīvnieku audzēšanai – 2 013 493 lati: 2. dzīvnieku līķu savākšanai, transportēšanai, pārstrādei un iznīcināšanai – 383 796 lati);
2. augkopības attīstībai – 155 361 lats:
(1. augu gēnu bankas, centrālās datubāzes un molekulārās pasportizācijas laboratorijas darbības nodrošināšanai – 27 500 latu; 2. kultūraugu genofonda saglabāšanai – 45 000 latu; 3. augsnes minerālā slāpekļa monitoringa īstenošanai – 45 135 lati; 4. kvalitatīvas sēklas sagatavošanai un izmantošanai – 37 726 lati);
3. pētījumiem, starptautiskai un savstarpējai sadarbībai – 461 837 lati:
4. tirgus veicināšanai – 156 000 latu;
5. dalībai pārtikas kvalitātes shēmās – 100 000 latu;
6. lauksaimniecības nozaru riska samazināšanai – 199 000 latu: (1. apdrošināšanas polišu iegādes izdevumu segšanai – 192 000 latu;
2. dalībai lauksaimniecības risku fondā – 7000 latu);
7. investīciju veicināšanai lauksaimniecībā – 2 200 000 latu: (1. kredītprocentu daļējai dzēšanai primāro lauksaimniecības produktu ražotājiem – 1 600 000 latu; 2. kredītprocentu daļējai dzēšanai atbilstīgām lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām – 300 000 latu;
3. kredītprocentu daļējai dzēšanai piena pārstrādes uzņēmumiem – 300 000 latu);
8. iepriekšējā gadā uzsākto atbalsta pasākumu izpildes finansējumam – 515 242 lati (tai skaitā atbalsta pasākumiem ciltsdarbam un dzīvnieku audzēšanai cūkkopības nozarē – 150 000 latu).

Tas nozīmē, šobrīd neaizmirstam pieteikties līdz 1. martam kredītprocentu daļējai dzēšanai.

Sīkāka informācija sadaļā ES un valsts atbalsts