Vārda dienas: Judīte, Guna
Ražotāju grupas

Atbalstu ražotāju grupām aprēķina pamatojoties uz iepriekšējā gadā ražotāju grupas pārdotās biedru saražotās produkcijas apjomu un nepārsniedzot noteiktos robežlielumus.

Ja ikgadējā pārdotās ražotāju grupas biedru produkcijas vērtība ir mazāka par 1 000 000 EUR, ikgadējais atbalsta apjoms tiek aprēķināts regresējošā secībā sākot no 5 % (skatīt zemāk esošajā tabulā 1. aili).

Ja ikgadējā pārdotās ražotāju grupas biedru produkcijas vērtība ir lielāka par 1 000 000 EUR, tad par to daļu, kas pārsniedz 1 000 000 EUR tiek piemērota ikgadēji regresējoša likme sākot no 2,5 %. (skatīt zemāk esošajā tabulā 2. aili).

Kopējais atbalsta apjoms vienai ražotāju grupai nedrīkst pārsniegt maksimālo noteikto apjomu 1. gadā 100 000 EUR, bet 5. gadā - 50 000 EUR.

 

Ražotāju grupu atbalsta aprēķināšana

 

Gads

Ikgadējais apjoms < EUR 1 000 000

 

Ikgadējais apjoms> EUR 1 000 000 

 

Maksimālais atbalsta apjoms EUR

 

    1.

2.

3.

1. gads

5%

2,5%

100 000

2. gads

5%

2,5%

100 000

3. gads   

4%

2,0%

80 000

4. gads

3%

1,5%

60 000

5. gads

2%

1,5%

50 000

 

Netiek atbalstītas k/s, kas darbojas augļu un dārzeņu nozarē.

 

MK noteikumi Nr. 716 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumam "Ražotāju grupas""