Vārda dienas: Vilhelms, Vilis
slimības lapa

Ar 2009. gada 1. janvāri darbnespējas lapas A izsniegšanas laiks ir samazināts no 14 uz 10 dienām. Tas nozīmē, ka sākot no 11. darbnespējas dienas tiks izsniegta B lapa.

No 01.07.2015. darba devējiem darbnespējas lapās vairs nav jāapstiprina, ka darbinieks nav ieradies darbā laika periodā, par kuru izsniegta darbnespējas lapa. 

No 2018. gada beidzot ieviestas elektroniskās darbnespējas lapas. Tas nozīmē, ka informācijas apmaiņa starp ārstiem un valsts iestādēm notiks e-veselības sistēmas ietvaros un slimības lapas papīra formā vairs nebūs nepieciešamas.

Līdz ar to, lai saņemtu slimības vai maternitātes pabalstu, būs nepieciešams vienīgi pabalsta pieprasītāja iesniegums, ko varēs iesniegt Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā arī elektroniski. Iesniegumā personai būs jāapliecina, ka darba nespējas periodā viņa nav strādājusi.

Informāciju par darbiniekiem noteikto pārejošo darbnespēju varēs saņemt Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmā.